TÉMA: (OPŽP-PO4-08-3),

OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastnosti odpadov sú predmetom výzvy OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 30. 9. 2008 uchádzať o 61 628 613 EUR.