TÉMA: opžp

Voda 18-02-2014

EK schválila Slovensku už siedmy veľký vodárenský projekt

Vo februári schválila Európska komisia ďalší projekt čistenia komunálnych odpadových vôd. Do okresu Bytča poputuje príspevok z Kohézneho fondu vo výške viac ako 27,5 milióna eur. V posledných rokoch odobrila podobné projekty na Orave a Považí, pri Bratislave, Nitre, Trenčíne a Ružomberku.
Veda a inovácie 12-11-2013

Na Slovensku recyklujeme textil z áut patentovanou technológiou

Eurofondy a inovatívna technológia sa v obci Krajné spojili v projekte recyklácie syntetických textílií z motorových vozidiel. Materiál, ktorý sa predtým pomaly rozkladal na skládkach alebo spaľoval, bude teraz slúžiť ako izolácia v stavebníctve a dopravnej infraštruktúre.
Regionálny rozvoj 31-10-2013

MŽP: Eurofondy pôjdu na systémovú protipovodňovú ochranu

Envirorezort predstavil program protipovodňovej ochrany do roku 2020. Z nového operačného programu pre životné prostredie chce na rozsiahle opatrenia použiť sumu 400 miliónov eur.
Regionálny rozvoj 21-10-2013

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na konferencii Samospráva a separovaný zber 2013. Podľa návrhu budúceho OP Kvalita životného prostredia by sa suma prostriedkov určená na environmentálne projekty mala oproti súčasnosti zvýšiť.
Obehová ekonomika 09-11-2012

Je neskoro začať s prípravou projektu po zverejnení výzvy

Kancelárie REPIS radia záujemcom o získanie prostriedkov z fondov EÚ na environmentálne projekty. Vedúca REPIS Elena Kaločová vysvetľuje na aké aktivity je možné získať príspevok z OP ŽP a na čo dbať pri príprave žiadosti. Ako hlavný problém realizácie projektov vidí zložitý proces verejného obstarávania.
Voda 07-08-2012

EK schválila v júli dva veľké vodárenské projekty

Brusel odsúhlasil žiadosť trenčianskej a považskej vodárenskej spoločnosti o dotáciu z eurofondov na projekty čistenia odpadových vôd a zásobovania pitnou vodou. Celkové náklady oboch projektov spolu prekračujú 100 miliónov eur.

OP ŽP: Os 5 investuje do ochrany a regenerácie krajiny 21 mil. eur

Vzácne biotopy, monitoring druhov, infraštruktúra ochrany prírody a zlepšenie environmentálneho povedomia verejnosti sú aktivity, na ktoré pôjdu zdroje z piatej výzvy aosi programu Životné prostredie. Vyčlenených je v prvej výzve asi 700 mil korún. Žiadatelia sú obmedzený na ŠOP SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO Bojnice a SAŽP.
Energetika 06-02-2008

OP ŽP: 23,8 mil eur na ochranu ovzdušia

Výzva podporí projekty znižovania emisií, vrátane monitoringu a hodnotenia kvality ovzdušia.

OP ŽP: 25 mil. eur na ochranu pred povodňami

Výzva zverejnená Ministerstvom životného prostredia podporí aktivity namierené na ochranu pred povodňami.