TÉMA: OSN

Rozvojová politika 06-12-2018

Svetový deň dobrovoľníctva: Pridaná hodnota a symbolický význam sa nemeria peniazmi

Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníči miliarda ľudí.
Vonkajšie vzťahy 02-11-2017

Od kláštorov a nórskeho polárnika až po globálnu dohodu o utečencoch

Zuzana Števulová vysvetľuje históriu moderného utečeneckého práva. Popisuje tiež súčasný vývoj, ktorý by mohol viesť k novej globálnej dohode.
Rozvojová politika 03-02-2016

Rozvojová agenda 2030 sa týka aj Slovenska

Rok 2015 bol pre svet a Európu v ňom v mnohom osobitý. Viacerým z nás nepochybne ako prvý príde na um fenomén migrácie, ktorý sa stal nečakaným lajtmotívom debát a nočnou morou mnohých Európanov. Politikov nevynímajúc. Svet sa nás dotkol...
Vonkajšie vzťahy 20-04-2015

Rozvoj môže pred ničivým vplyvom zločinu ochrániť len právny štát

13. Kongres o prevencii kriminality a trestnej spravodlivosti v Dauhe, ktorý sa konal od 12. – 19.apríla, predurčil, akým spôsobom bude svet čeliť kriminalite počas nasledujúcich piatich rokov.
Vonkajšie vzťahy 14-01-2013

COP18 znamenal prechod, nie zlyhanie politickej vôle

Bo Kjellén tvrdí, že hoci výsledok klimatického summitu v Doha mnohých pozorovateľov a tiež aktivistov sklamal, v skutočnosti bol ďalším krokom smerom k vytvoreniu podmienok umožňujúcich civilizačnú zmenu a pohyby, ktoré sa zaoberajú globálnou nespravodlivosťou.
Vonkajšie vzťahy 14-02-2012

UNEP a zelené hospodárstvo: 40 rokov vo vývoji

Po štyroch dekádach iniciatív UNEP v oblasti životného prostredia a zelenej ekonomiky, je potrebné obrátiť pozornosť na summit Rio+20, kde by mohla idea zeleného hospodárstva získať reálne obrysy. Uviedol to šéf programu OSN pre životné prostredie Achim Steiner.
Vonkajšie vzťahy 23-09-2011

Izrael a Spojené štáty na nesprávnej strane histórie

Krátko pred zavraždením izraelského premiéra Jicchaka Rabina pravicovým židovským extrémistom v novembri 1995 som ho stretol v Tel Avive. Ako minister zahraničných vecí Austrálie som bol na návšteve Izraelu, aby som prejednal prípad urýchlenej implementácie mierových dohôd z Oslo- celý proces až do vyrokovaného prijatia Palestínskej štátnosti. Svoju misiu som zakončil slovami, ktoré boli možno o niečo smelšie než bolo vhodné: „Ale samozrejme sa modlím k tým, čo zmenili presvedčenie.“ Rabinova odpoveď mi utkvela v pamäti. Odmlčal sa a potom s miernym poloúsmevom povedal: „K tým, čo sú zapálení, nie čo zmenili presvedčenie.“
Vonkajšie vzťahy 12-09-2011

Prečo kríza medzi Tureckom a Izraelom nikomu neprospieva

Nedávna správa OSN vyšetrujúca smrť deviatich Turkov po tom, čo Izrael zastavil flotilu snažiacu sa o prelomenie blokády Pásma Gazy, ukončila epizódu napínavých turecko- izraelských vzťahov. Ale s ukončením (určitého druhu) prichádza začatie (v určitom slova zmysle). S tým ako obe vlády reagujú na obsah správy možno smerujeme k jednému z najväčších zlomov v regióne.

Obnoviteľná budúcnosť

Obnoviteľná energia vyvoláva ostro polarizované názory. Pre niektorých je nákladným bielym slonom, pre iných spasiteľom ľudstva, ktorý sľubuje emancipovať nás (a naše životné prostredie) od „bláznovstva“ fosílnych palív. Takže prakticky zameraná, dôveryhodná a predovšetkým nestranná analýza, ktorá by do debaty vniesla tak potrebnú dávku pragmatizmu a realizmu sa už dávno očakáva.
Budúcnosť EÚ 06-05-2011

EÚ bude schopná konať v OSN efektívnejšie

„Vylepšenie“ zastúpenia EÚ vo Valnom zhromaždení OSN bude viesť ku koherentnejšej zahraničnej politike EÚ a povzbudí ďalšie regionálne organizácie aby tiež posilnili svoj profil, myslí si Eberhard Rhein, lektor ekonomických politík na maltézskej Stredomorskej akadémii pre štúdium diplomacie.
Vonkajšie vzťahy 10-12-2010

Chvíľa pre Haiti

Šťastena nie je k Haiti prívetivá. Bolesť a utrpenie v dôsledku vlaňajšieho zemetrasenia boli už i tak nesmierne, a od tej doby sa k nim pridalI ešte hurikán Tomas a výskyt cholery. Teraz v krajine silnie napätie okolo práve skončených volieb.
Budúcnosť EÚ 02-04-2008

Arménska otázka v európskom kontexte

V súčasnosti sa o tzv. arménskej otázke intenzívne diskutuje v mnohých krajinách na celom svete. Niektoré parlamenty zašli dokonca až tak ďaleko, že schválili návrhy zákonov, podľa ktorých je popieranie „arménskej genocídy" trestné.
Vonkajšie vzťahy 25-06-2007

Kosovo – výzvy pre Slovenskú republiku

Pri zmene štruktúry a poslania KFOR v budúcnosti je nutné očakávať, že nie všetky spôsobilosti budú žiadané a využiteľné. V súvislosti s nevyhnutnými krokmi, ktoré budú musieť mnohonárodné sily v blízkej budúcnosti podstúpiť, bude aj SR musieť prehodnotiť svoje vojenské zastúpenie v regióne.
Vonkajšie vzťahy 26-07-2006

Kosovo: Pevné pozície

Rokovania na vysokej úrovni o budúcnosti srbskej provincie začali. Už to je veľký úspech, a možno jediný, ktorý možno očakávať v nasledujúcich mesiacoch. Analýza rozoberá spor o nezávislosť Kosova a načrtáva možné výsledky rokovaní.
Vonkajšie vzťahy 26-06-2006

Kosovo: miestodržiteľ odchádza

Najvyšší predstaviteľ OSN v Kosove odchádza tesne pred vstupom rokovaní o budúcom statuse provincie do ich najhorúcejšej fázy. Čo bude ďalej? Ako jeho odchod ovplyvní výsledok rokovaní?
Vonkajšie vzťahy 30-05-2006

Kosovo: Status pre koho?

Ne-srbské menšiny v Kosove neboli prizvané k diskusiám o politickej budúcnosti provincie, hoci výsledok rokovaní zásadným spôsobom ovplyvní ich ďalší život.
Vonkajšie vzťahy 05-05-2006

Perspektívy riešenia cyperskej otázky

Analýza si kladie za cieľ identifikovať kroky zúčastnených aktérov Cyperského konfliktu a konkrétne SR, ktoré je možné zrealizovať na vyriešenie cyperskej otázky. Prináša aj prierez vývojom konfliktu až po neúspešné referendum o Annanovom pláne a stručný súhrn motivácií a pozícií hlavných aktérov konfliktu.
Vonkajšie vzťahy 23-09-2005

Existuje niečo také ako Medzinárodné spoločenstvo?

Je „medzinárodné spoločenstvo“ niečím reálnym, alebo len skratkou používanou novinármi? V závere analýzy autor konštatuje, že „medzinárodné spoločenstvo určite existuje, ale otázka kto ho predstavuje, si vyžaduje v každom prípade ad hoc odpovede“.
Vonkajšie vzťahy 16-02-2005

Kosovo: naspäť sa už nevrátime

Analýza sa zaoberá súčasnou situáciou srbskej provincie Kosovo vo svetle očakávaného definitívneho riešenia štatútu Kosova zo strany OSN.
Vonkajšie vzťahy 15-02-2005

Čo delí Srbsko od únie?

Analýza hodnotí vývoj v bývalej Juhoslávii za obdobie posledných 15 rokov so zameraním na Srbsko v kontexte európskej integrácie.
Vonkajšie vzťahy 01-02-2005

OSN: Periférne vízie

Štáty strednej a východnej Európy prinášajú nové impulzy do diskusie o ľudských právach v rámci OSN. Nové demokracie strednej a východnej Európy vytvorili kľúčový blok, presadzujúci princípy OSN v oblasti rešpektovania ľudských práv v čase, keď sa na inštitúcie OSN pre ochranu ľudských práv znáša kritika zo všetkých strán.
Vonkajšie vzťahy 28-01-2005

Kosovo: Ku konečnému statusu

Čas v Kosove sa kráti. Analýza International Crisis Group tvrdí, že status quo je neudržateľný. V roku 2005 buď nastane významný pokrok v otázke konečného statusu, ktorý upevní mier a rozvoj, alebo hrozí nebezpečenstvo, že Kosovo sa vráti ku konfliktu a bude zdrojom nestability v regióne. Aké sú možnosti riešenia, chýbajúce v Rezolúcii BR OSN č. 1244?
Vonkajšie vzťahy 27-01-2005

Kosovo: príliš skoro na rozhodnutia?

Tlak na prijatie rozhodnutia o konečnom statuse Kosova je pochopiteľný, ale rozhodnutie môže počkať, kým nezačnú otvorené, bezpodmienečné rokovania.
Vonkajšie vzťahy 27-01-2005

Rekonstrukce Rady bezpečnosti OSN s ohledem na střet zájmů uvnitř EU

Analýza hodnotí činnosť OSN po šesťdesiatich rokoch jej pôsobenia v medzinárodnej politike a potrebe jej rekonštrukcie a prispôsobenia sa aktuálnym podmienkam.