TÉMA: osobnych

Vonkajšie vzťahy 06-10-2009

Sophie in ‘t Veld: EP otvorí dohodu s USA kvôli osobným údajom

Lisabon umožní otvoriť Európskemu parlamentu niektoré citlivé otázky, vrátane bilaterálnych dohôd o zdieľaní osobných dát pri bezvízovom styku s USA.