TÉMA: oteplovanie Archives

 • Ako sa prispôsobiť globálnemu otepľovaniu

  Článok | Ekonomika 02-07-2007

  Lesné požiare, vlny horúčav, migrácia obyvateľov, prírodné katastrofy a stále väčší nedostatok vody – to sú niektoré z nevyhnutných následkov klimatických zmien, na ktoré sa podľa Komisie musia členské krajiny pripraviť.

 • Rada EÚ sa bude zaoberať odpadmi a obchodovaním s CO2

  Článok | Ekonomika 27-06-2007

  Rada pre životné prostredie, ktorá sa zíde 28. júna v Luxemburgu, sa bude zaoberať aj zložitými otázkami, akými sú napríklad skladovanie ortuti a revízia Rámcovej smernice o odpadoch. Očakáva sa, že rokovania o týchto témach sa predĺžia do neskorých večerných hodín.

 • Zdravotné riziká globálneho otepľovania

  Článok | Zdravotníctvo 14-06-2007

  Očakávaný nárast priemerných teplôt pokračuje a zdravie verejnosti je ohrozované častými extrémami počasia. Napríklad vlna horúčav v roku 2003 zabila v Európe asi 35 tis. ľudí.

 • Elektrárne s uskladňovaním CO2 zatiaľ počkajú

  Článok | Ekonomika 12-06-2007

  Technológia zachytávania a geologického uskladnenia CO2 je súčasťou celkového úsilia o dosiahnutie uhlíkovo-neutrálnej produkcie elektrickej energie do roku 2050. Avšak podľa priemyselnej asociácie Eurelectric jestvuje hrozba, či bude jej zavedenie komerčne uskutočniteľné.

 • Europoslanci prispievajú ku globálnemu otepľovaniu

  Článok | Ekonomika 26-04-2007

  Zelení europoslanci podporení britskými konzervatívcami odštartovali debatu o dôsledkoch cestovania poslancov medzi Štrasburgom a Bruselom, kde sa konajú ich plenárne zasadnutia. Poslanci sa rovnako vyjadrili za zriadenie špeciálneho parlamentného výboru pre klimatické zmeny.

 • Globálne otepľovanie spôsobuje ľudstvo

  Článok | Ekonomika 02-02-2007

  Vedecký panel OSN (IPCC) dospel k záveru, že ľudská aktivita je „veľmi pravdepodobnou“ príčinou globálneho otepľovania. Z tejto platformy to bolo zatiaľ najostrejšie varovanie rozhodovateľom na celom svete, že sú urgentne potrebné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov.

 • Ekonomický rast na úkor prírody?

  Článok | Ekonomika 14-07-2006

  Americký Worldwatch Institute vo svojej novej správe, zverejnenej 12. júla, potvrdzuje, že svet bohatne, no zároveň sa prehrieva, a to na úkor zhoršovania životného prostredia.

 • Odporúčania pre klimatickú politiku USA

  Názor | Ekonomika 28-02-2006

  Štúdia washingtonského inštitútu podáva pätnásť odporúčaní, ako môžu USA pozitívne prispieť k zmiereniu globálneho otepľovania a prispôsobeniu sa zmeneným klimatickým podmienkam.