TÉMA: OZE

Fosílne palivá 10-03-2016

Slnko, voda, vietor: Vývoj energetického prechodu v Nemecku

Pre mnohých je prechod na čistú energiu príliš pomalý. Politici však musia pri rozhodovaní brať do úvahy všetky aspekty energetickej politiky.

Obchod medzi krajinami Juhu v oblasti obnoviteľnej energie

Obchod medzi krajinami globálneho Juhu je v súčasnosti najdynamickejším segmentom medzinárodného obchodného systému, v raste za sebou necháva aj celosvetový obchod. Obchod s environmentálnym tovarom a službami je dôležitou súčasťou tohto rastu, predstavuje pre rozvojové krajiny príležitosť k zvýšeniu obchodného obratu a úspešnému prechodu k ekologickejšiemu hospodárstvu.

Potenciálna evolúcia európskeho energetického systému do roku 2020 a 2050

Dekarbonizácia ekonomiky EÚ je možná za použitia dnes známych technológií. Jej tempo ale bude musieť byť vyššie v západnej Európe než na východe, ak majú oba regióny dosiahnuť do roku 2050 podobné dekarbonizačné úrovne.
Fosílne palivá 19-03-2014

Ekologizácia uhoľného srdca Európy

Spoločnou vlastnosťou Nemecka, Poľska a ČR je ich závislosť na uhlí. Spolu produkujú 55 % elektriny z uhlia v EÚ. Nová publikácia nadácie Heinrich-Böll-Stiftung vysvetľuje odlišné prístupy a debaty o smerovaní energetiky v troch európskych krajinách.

Stav obnoviteľných energií v Európe (edícia 2013)

Akou mierou sa OZE podieľali v roku 2012 na energetickom mixe a na spotrebe elektriny? Aká bola zamestnanosť, obrat či investičná klíma? EurObserv´ER zverejnil výročný barometer najdôležitejších ukazovateľov v tomto odvetví.

Uzamknutí v minulosti: prečo sa veľké energetické firmy boja zmeny?

Desiatka najväčších energetických firiem stratí miliardy eur, pretože nadmerne investovala do fosílnych palív, namiesto do obnoviteľnej energie. Greenpeace vo svojej novej publikácii kritizuje neochotu zmeniť zastarané biznis modely, ktoré nedokážu reagovať na ďalekosiahle štrukturálne zmeny na európskom energetickom trhu.

Flexibilita a agregácia – Požiadavky pre ich interakciu na trhu

Rastúci podiel variabilnej výroby elektriny v Európe zvyšuje potrebu flexibility sústavy. Flexibilitu na strane dopytu by mohli trhoví hráči využiť na optimalizáciu svojho portfólia a prevádzkovatelia trhu na účely vyváženia sústavy a riadenia obmedzení.

Kritické kovy na ceste k dekarbonizácii energetiky EÚ

V prípade ôsmich chemických prvkov používaných v nízkouhlíkových technológiách hrozí podľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie riziko ich kritického nedostatku.

Technologická cestovná mapa: Veterná energia (Edícia 2013)

Vďaka technologickým vylepšeniam by sa v roku 2050 mohlo z vetra vyrábať globálne až takmer 18 % elektrickej energie. V súčasnosti je podiel vetra na svetovej produkcii len 2,6 %.

Pri ochrane prostredia zaváži energetická, nie klimatická politika

Politici by mali prestať hovoriť o „klimatickej politike“. Podľa Eberharda Rheina je to energetická politika, ktorá je podstatná pre zachovanie globálnej klímy. Kým sa budú predstavitelia venovať abstraktným pojmom ako emisie, vyhýbajú sa riešeniam skutočných problémov.

Prečo je obchodná vojna medzi EÚ a Čínou nepravdepodobná

Eskalované napätie medzi Európskou úniou a Čínou ohľadom ciel na solárne panely nespôsobí obchodnú vojnu. Tieto spory budú mať podľa analytika George Friedmana krátke trvanie, hoci očakáva, že budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Elektrická infraštruktúra: Viac hraničných prechodov alebo Európa bez hraníc?

Európa potrebuje odvážny krok smerom k nezávislej prevádzke a plánovaniu prenosových sústav, aby sa zvýšila spoľahlivosť a umožnil bezhraničný európsky trh s elektrinou, ktorý integruje obnoviteľné zdroje, tvrdí Georg Zachmann z think-tanku Bruegel.
Fosílne palivá 26-02-2013

Finančné náklady nepoužívania obnoviteľných energií

Často sa tvrdí, že obnoviteľné zdroje sú príliš drahé a nedokážu konkurovať konvenčným energetickým zdrojom. Aké sú však náklady toho keď sa OZE nepoužívajú namiesto fosílnych palív? Spaľovaním uhlia, ropy či plynu na energetické účely sa zmenšujú zásoby týchto zdrojov používaných napríklad pre výrobu plastov či liekov.

Francúzsko-nemecká energetická spolupráca: Model pre Európu

Francúzsko a Nemecko by sa mohli stať modelom cezhraničnej spolupráce v energetike a stanoviť štandardy pre celú Európu, uviedol Georg Zachmann z bruselského think-tanku Bruegel.
Fosílne palivá 01-02-2013

Vzťahy EÚ-Kazachstan sa musia vyvinúť. Ropa nie je budúcnosť

EÚ je najväčším obchodným partnerom Kazachstanu, v budúcnosti by im ale nemala dominovať ropa. Erlan Idrissov predstavil plány Astany angažovať sa v oblasti jadrovej energie aj rozvoji obnoviteľných zdrojov.

Európa sa musí v otázke solárnych panelov Číne postaviť

Ak Európa neskrotí Peking v jeho vývoze solárnych panelov za dumpingové ceny, celá naša zelená technológia, výroba a pracovné miesta sa stratia, tvrdí Milan Nitzschke.

Energetická zmena v Európe založená na komunite

Výroba všetkej energie z obnoviteľných zdrojov už viac v Európe nie je len nesplniteľným snom. Od Dánska po Rakúsko môžeme vidieť príklady úspešnej zmeny v energetike. Nemecko sa vníma ako priekopník a dôležitý motor – obzvlášť pre postupné odstránenie jadra. Podľa Anny Leidreiter je zmena v energetike nielen „vyrobená v Nemecku“, ale tiež „vyrobená v Európe“.
Fosílne palivá 19-03-2012

Poľsko vetuje svoju vlastnú budúcnosť

Tvrdohlavým odmietaním spoločnej vízie EÚ o prechode na zelenú energetickú budúcnosť, Poľsko vetuje modernizáciu svojho vlastného hospodárstva a ďalej sa izoluje. Tvrdí to Julia Michalak z európskej siete pre ochranu klímy CAN Europe.

Financovanie transeurópskych energetických infraštruktúr – minulosť, súčasnosť a perspektívy

Energetika je kritický sektor pre obnovu a rast v priemysle a hlavný hráč v stratégii dekarbonizácie EÚ v horizonte rokov 2020 a 2050. Transformácia európskeho energetického systému na nízkouhlíkový priemysel bude vyžadovať podstatné investície.

Kto zvíťazí v revolúcii čistej energie?

Po menej ako roku a pol, počas ktorého toľko správ o energetike vyvolávalo starosti – roztavenia jadrových reaktorov, úniky ropy, stúpajúce ceny plynu – môže byť zarážajúce zistiť, že celosvetová inštalovaná kapacita obnoviteľnej energie teraz prekonala tú pri jadrovej energii. V skutočnosti investície do čistej energie, ktoré poháňali osvietené, pokrokové národné politiky, vzrástli v roku 2010 na rekordných $243 miliárd, o 30 % oproti predchádzajúcemu roku.

Obnoviteľná budúcnosť

Obnoviteľná energia vyvoláva ostro polarizované názory. Pre niektorých je nákladným bielym slonom, pre iných spasiteľom ľudstva, ktorý sľubuje emancipovať nás (a naše životné prostredie) od „bláznovstva“ fosílnych palív. Takže prakticky zameraná, dôveryhodná a predovšetkým nestranná analýza, ktorá by do debaty vniesla tak potrebnú dávku pragmatizmu a realizmu sa už dávno očakáva.

Musíme zaplniť energetické vákuum po roku 2020

Vzhľadom na dlhodobosť investícií a plánovania, ktorú vyžaduje vytváranie novej energetickej výroby, EÚ potrebuje politický rámec po období 2020, aby znížila emisie skleníkových plynov. Napísal to v exkluzívnom komentári pre EurActiv Christian Kjaer. Došiel k záveru, že ak chce EÚ ponúknuť stimuly aj spravodlivú súťaž pri poskytovaní bezuhlíkovej elektriny, potrebuje technologicky neutrálne emisné štandardy výkonu.

Dajte Východnej Európe peniaze na znižovanie emisií a zvýšte cieľ na 30%

Za brzdu, ktorá bráni posunutiu klimatického redukčného cieľa z 20% na 30% do roku 2020, považuje David Buchan, expert z Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie, nové členské štáty. Ich odpor by sa dal však zlomiť v prípade, že by Európska únia prišla na spôsob, ako dodatočné náklady na znižovanie emisií CO2 v krajinách Strednej a Východnej Európy financovať, píše analytik v komentári poslanom redakcii EurActivu.