TÉMA: pa

Podnikanie 08-04-2009

Stratégie lobistov

Schopnosť ovplyvniť verejnú politiku vníma podnikateľská sféra ako najväčšiu výhodu priemyselných a obchodných združení. EurActiv predstavil v pondelok výsledky špecializovanej štúdie. Ďalšia publikácia o metódach lobingu bude zverejnená v najbližších dňoch.