TÉMA: pak

Obehová ekonomika 09-10-2015

Triedime málo, hrozí nám infringement

Nový zákon o odpadoch zavedie „štandardy triedeného zberu“. Ani tie nemusia stačiť na splnenie cieľov EÚ.

Komisia vníma slovenský zákon o odpadoch „predbežne pozitívne“

Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch, skonštatovali to predstavitelia Komisie po stretnutí s delegáciou Ministerstva životného prostredia SR v Bruseli.