TÉMA: Pariz

Čo pre EÚ znamená aktivácia článku 42(7) o vzájomnej pomoci?

Štyri dny po parížskych útokoch bola Francúzskom prvýkrát v histórii využitá možnosť zakotvená v siedmom odseku článku 42 Zmluvy o Európskej únii (ZEU). Text príslušného článku uvádza, že „v prípade, že sa členský štát stane na svojom území obeťou ozbrojenej...