TÉMA: parky

EWEA: Veterné parky v zajatí byrokracie

Čas na získanie povolení pre výstavbu veterného parku je v členských krajinách EÚ rôzny. Nejednotnosť lehôt ohrozuje dosiahnutie cieľov do roku 2020 v oblasti obnoviteľných zdrojov, vyhlásila včera asociácia veternej energetiky EWEA.
Regionálny rozvoj 01-07-2009

Potreba budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku z pohľadu priemyslu

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Podnikanie 19-09-2007

MH SR a SARIO: posledná výzva na podporu priemyselných parkov

Do 19. novembra 2007 sa môžu samosprávy - kraje, mestá i obce uchádzať o zvyšných 150 miliónov na budovanie priemyselných parkov a rekonštrukciu výrobných hál.
Ekonomika 02-04-2007

SARIO: na investície s vyššou pridanou hodnotou má zatiaľ len západné Slovensko

SARIO je jedna z implementačných vládnych agentúr pre SOP Priemysel a služby, plní aj významnú úlohu pri získavaní zahraničných investícií.