TÉMA: partnerska

Regionálny rozvoj 13-11-2014

Nové programové obdobie je pre Slovensko výzvou

Slovensko si pred sebou tlačí veľký balík nevyčerpaných prostriedkov z eurofondov. Zároveň sa musí intenzívne pripravovať na nové programové obdobie 2014-2020.
Regionálny rozvoj 23-06-2014

Európska komisia schválila Slovensku Partnerskú dohodu

Slovenská republika a Európska komisia uzavreli Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Slovensko sa zaradilo medzi prvé krajiny, ktorým Brusel Partnerskú dohodu schválil.
Veda a inovácie 12-05-2014

Nedostatky pri nastavení fondov ešte možno korigovať

Dokumenty pre čerpanie eurofondov v období 2014 až 2020 majú nedostatky, ktoré je podľa poslanca Miroslava Beblavého možné ešte odstrániť. Týkajú sa stanovených cieľov, využívania národných projektov i verejnej kontroly.
Regionálny rozvoj 06-05-2014

Dánsku ako prvej krajine schválili Partnerskú dohodu

Dánsko chce viac ako pol miliardy eur využiť najmä na konkurencieschopnosť a pracovné miesta.
Regionálny rozvoj 08-04-2014

Komisia už analyzuje prvé návrhy operačných programov

Partnerské dohody zatiaľ schválilo 15 členských krajín. Deväť z nich už Komisii zaslalo aj návrhy operačných programov.
Regionálny rozvoj 25-03-2014

Pri eurofondoch sa má uplatňovať zelené obstarávanie

Udržateľnejšiemu spôsobu čerpania eurofondov v novom programovom období by malo pomôcť zelené verejné obstarávanie. Rozsah ani pravidlá zatiaľ nie sú jasné.
Regionálny rozvoj 10-03-2014

Partnerské dohody zatiaľ predložilo 10 krajín

Európska komisia v súčasnosti analyzuje Partnerské dohody, ktoré jej dosiaľ predložilo 10 členských štátov vrátane Slovenska.
Regionálny rozvoj 20-02-2014

Ako lepšie využiť eurofondy

Schopnosť Slovenska dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, tvrdia autori analýzy. Upozorňujú na to, že zle použité prostriedky by mohli v konečnom dôsledku znamenať čisté mínus.
Veda a inovácie 13-02-2014

Vláda schválila Partnerskú dohodu

Vláda potvrdila návrh Partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na programové obdobie 2014 až 2020. Do Bruselu ju na schválenie zašle v priebehu nasledujúcich dní.
Regionálny rozvoj 11-02-2014

Slovensko zrýchľuje čerpanie eurofondov, ČR zachraňuje

Vláda SR sa dohodla na urýchlení implementácie piatich zaostávajúcich operačných programov. V stredu by mohla definitívne schváliť Partnerskú dohodu. Česká republika medzitým pracuje na krízovom pláne pre čerpanie prostriedkov.
Regionálny rozvoj 03-02-2014

Efektívna kontrola nových eurofondov má byť v ohrození

Podľa slovenských mimovládnych neziskových organizácií Partnerská dohoda dostatočne neupravuje podmienky, ktoré by umožnili efektívnu verejnú kontrolu fondov EÚ v novom programovom období.
Regionálny rozvoj 27-11-2013

EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

Ministri zodpovední za politiku súdržnosti debatovali o zlepšení efektívnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hoci je dôležité schváliť partnerské dohody a programy čo najskôr, Komisia upozornila, že to nebude na úkor kvality.
Budúcnosť EÚ 10-09-2013

Komisia slovenský návrh Partnerskej dohody uznala ako prijateľný

Európska komisia uznala slovenský návrh Partnerskej dohody, čiže rámca na čerpanie európskych fondov v novom programovom období na roky 2014 – 2020, ako prijateľný. Zároveň poslala pripomienky, o ktorých sa bude ďalej rokovať.
Regionálny rozvoj 07-09-2012

Ministerstvo dopravy spustilo diskusiu o budúcich eurofondoch

Ministerstvo dopravy, ktoré je Centrálnym koordinačným orgánom pre čerpanie eurofondov, dnes predstavilo základné princípy Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014 -2020. Očakáva sa viac centralizácie, jednotnejšie postupy, či menej operačných programov.
Regionálny rozvoj 23-07-2012

Brusel potvrdí presun eurofondov v septembri

Slovensko pripravuje dokument „Partnerská dohoda pre SR na roky 2014 až 2020“, podľa ktorého by mali byť prioritami budúcich eurofondov dopravná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálna inklúzia, či výskum a inovácie.

EÚ je pripravená obnoviť rozhovory s Ruskom

Ministri zahraničia EÚ dnes pravdepodobne prekonajú rozdielnosť názorov a dajú zelenú "odloženým" rokovaniam o partnerskej dohode s Ruskom.