TÉMA: patentovania

Veda a inovácie 16-02-2011

Parlament odsúhlasil vznik celoeurópskeho systému patentovania

Napriek niektorým nedoriešeným oblastiam včera Európsky parlament súhlasil s tým, aby 25 členských štátov pokračovalo vo vytváraní pravidiel pre spoločný systém patentovania. Ten mnohí vnímajú ako kľúčový pre zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ. Proti súčasnému návrhu sú len Taliansko a Španielsko.
Veda a inovácie 11-11-2010

Taliansko a Španielsko opäť zablokovali celoeurópsky patent

Rím a Madrid odmietli na včerajších rokovaniach o vytvorení jednotného systému patentovania upustiť od svojej pozície, čím celý proces opäť zabrzdili.
Veda a inovácie 12-10-2010

Spoločný patent EÚ? Ministri sa nedohodli

Konečné rozhodnutie o spoločnom európskom systéme patentovania ostáva naďalej rukojemníkom národných záujmov. Potvrdilo to včerajšie stretnutie Rady pre konkurencieschopnosť v Luxemburgu.
Veda a inovácie 02-07-2010

EÚ bližšie k jednotnému patentu

Náklady na patentovanie nových objavov a produktov by sa mohli dramaticky znížiť v prípade, že členské krajiny odsúhlasia kontroverzný návrh Európskej komisie. Jednotný patent by sa podľa neho v EÚ vydával iba v troch jazykoch namiesto všetkých oficiálnych jazykov Únie.