TÉMA: patentovanie

Veda a inovácie 28-03-2011

Európsky patentový úrad a Google sa dohodli na prekladoch

Európsky patentový úrad (EPO) a americký internetový prehľadávač Google podpísali minulý týždeň dohodu, podľa ktorej budú spolupracovať na strojovom preklade patentov do 32 európskych, slovanských a ázijských jazykov.
Veda a inovácie 16-02-2011

Parlament odsúhlasil vznik celoeurópskeho systému patentovania

Napriek niektorým nedoriešeným oblastiam včera Európsky parlament súhlasil s tým, aby 25 členských štátov pokračovalo vo vytváraní pravidiel pre spoločný systém patentovania. Ten mnohí vnímajú ako kľúčový pre zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ. Proti súčasnému návrhu sú len Taliansko a Španielsko.
Veda a inovácie 12-01-2011

Bude patent na embryonálne kmeňové bunky?

Siahodlhá a kontroverzná diskusia o patentovaní ľudských kmeňových buniek odobratých z embryí by sa mohla pohnúť smerom vpred. Na Európskom súdnom dvore sa dnes totiž koná pojednanie za účelom zadefinovania ľudského embrya a jeho priemyselného a komerčného využitia.
Veda a inovácie 13-12-2010

Patent EÚ: Už 23 krajín uvažuje o spolupráci

Až na štyri členské štáty sa všetky krajiny dohodli na vytvorení celoeurópskeho systému patentovania. Štyria „rebeli“ si môžu vybrať: buď sa pripoja tiež alebo nebudú súčasťou patentu EÚ.
Veda a inovácie 26-11-2010

Celoeurópsky patent bez Talianska?

Taliansko sa včera ocitlo pod politickým tlakom. Niekoľko kľúčových európskych krajín sa totiž rozhodlo, že nebudú čakať, kým sa všetky členské štáty dohodnú a vytvoria si jednotný patent na ochranu svojich výrobkov medzi sebou.
Veda a inovácie 10-11-2010

Spoločný patent: EÚ našla nové riešenie. Pomôže to?

V prípade, že sa ministri členských krajín EÚ na dnešnej mimoriadnej schôdzi zhodnú na návrhu kompromisu v otázke spoločného európskeho systému patentovania, pôjde o zásadný zvrat. EurActiv mal pritom možnosť nahliadnuť do návrhu z dielne belgického predsedníctva v tejto oblasti.
Veda a inovácie 11-10-2010

EÚ rieši jazykovú bariéru pri jednotnom európskom patente

Belgické predsedníctvo sa snaží preklenúť rozpor medzi národnými delegáciami v otázke prekladov do všetkých oficiálnych jazykov Únie. Ten je jednou z hlavných prekážok vzniku jednotného európskeho patentu. Otázka sa bude riešiť dnes na stretnutí ministrov EÚ v Luxemburgu.
Veda a inovácie 29-04-2010

Počet žiadostí o patentovanie v EÚ klesá

Po prvý raz za posledných dvadsať rokov zaznamenal minulý rok počet žiadostí o patentovanie pokles. Vyplýva to z nedávno zverejnených štatistík Európskeho patentového úradu (EPO).