TÉMA: patentovy

Veda a inovácie 27-02-2015

Krajiny V4 sa dohodli na spoločnej ochrane patentov

Vyšehradský patentový inštitút má priniesť lacnejšiu a jednoduchšiu ochranu inovácií.
Veda a inovácie 04-06-2014

Jednotný európsky patent má medzi firmami vysokú podporu

Pochybnosti o efektivite a kvalite sudcov v Jednotnom patentovom súde vyvažuje zjednodušenie a zlacnenie registrácie patentov a vedenia súdnych sporov.
Veda a inovácie 15-10-2012

Inštitúcie EÚ sa nevedia dohodnúť ohľadom európskeho patentu

Situácia ohľadom jednotného európskeho patentu, na ktorom sa lídri EÚ dohodli na júnovom summite, sa ocitá v slepej uličke. Parlament sa nevie s Radou dohodnúť na postavení Súdneho dvoru EÚ.
Veda a inovácie 06-07-2012

Jednotný patent blokuje tentokrát Európsky parlament

Európski lídri sa na minulotýždňovom summite dohodli na legislatívnom balíku ohľadom európskeho jednotného patentu. Ich dohoda však narazila na odpor Európskeho parlamentu, ktorý dočasne odložil hlasovanie. Príčinou nového sporu je úloha Súdneho dvora EÚ v patentových otázkach.
Veda a inovácie 02-07-2012

Európsky patentový súd bude mať tri sídla

Európski lídri na summite ukončili dlhoročný spor ohľadom jednotného patentu, ktorý by sa mohol stať realitou už o dva roky. K dohode sa zatiaľ nepridalo Španielsko a Taliansko.
Veda a inovácie 28-03-2011

Európsky patentový úrad a Google sa dohodli na prekladoch

Európsky patentový úrad (EPO) a americký internetový prehľadávač Google podpísali minulý týždeň dohodu, podľa ktorej budú spolupracovať na strojovom preklade patentov do 32 európskych, slovanských a ázijských jazykov.
Veda a inovácie 25-06-2010

Belgicko chce vyriešiť spor ohľadne jednotného patentu

Jazykové a právne spory už viacerým predsedníctvam zabránili v tom, aby uviedli do praxe myšlienku spoločného celoeurópskeho systému patentovania. Teraz však Belgicko, známe svojou jazykovou rozdrobenosťou, prisľúbilo, že počas svojho šesťmesačného kraľovania na čele EÚ tento problém vyrieši.
Veda a inovácie 12-05-2010

EÚ ocenila najlepších vynálezcov

EÚ už po piaty krát ocenila najkreatívnejších vynálezcov v štyroch oblastiach: priemysel, malé a stredné podniky a výskum, neeurópske krajiny a celoživotný úspech. Medzi víťazmi dominovalo Nemecko.
Veda a inovácie 29-04-2010

Počet žiadostí o patentovanie v EÚ klesá

Po prvý raz za posledných dvadsať rokov zaznamenal minulý rok počet žiadostí o patentovanie pokles. Vyplýva to z nedávno zverejnených štatistík Európskeho patentového úradu (EPO).
Budúcnosť EÚ 05-04-2007

Komisia sa zasadzuje o rozvoj celoeurópskeho patentového práva

Nový prístup Komisie k budúcnosti patentového systému v Európe je založený na návrhu jednotnej celoeurópskej jurisdikcie, v duchu ktorej by mohli byť vedené aj súdne procesy.