TÉMA: pes

Sociálna politika 12-04-2011

Veríme v Európsku úniu: Iný typ Európskej únie

Konzeravtívna politika škrtov nie je jediná možná, tvrdia lídri Strany európskych socialistov a sociálno-demokratických strán v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Poľsku.

Ktokoľvek, len nie Barroso

Je „tak veľa dôvodov na zmenu“. Na odmietnutie Barrosa je však potrebná nová väčšina v Európskom parlamente, píše Poul Nyrup Rasmussen, predseda Strany európskych socialistov (PES) v novom poste na Blogactiv.
Sociálna politika 06-08-2008

(Za) sociálnou agendou Francúzskeho predsedníctva

Prvý viceprezident Výboru regiónov EÚ a bývalý francúzsky minister sociálnych vecí Michele Delebarre sa zamýšľa nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou sociálnej agendy EÚ.
Budúcnosť EÚ 25-07-2008

Prečo Európa?

Francúzsky minister zahraničia vyratúva, prečo je zjednotená Európa jedinečná a potrebná a vysvetľuje význam francúzsko-nemeckého zmierenia.
Ekonomika 30-05-2008

Slovensko a euro: Otázky a odpovede

Europoslanec Vladimír Maňka (PES) odpovedá na svojej webstránke na otázky čitateľov regionálneho týždenníka Pohronie o zavedení eura na Slovensku.
Slovensko v EP 02-10-2007

Daň za koalíciu so Slotom

Smer sa zatiaľ k európskym socialistom pravdepodobne nevráti.
Ekonomika 14-03-2006

Energetická politika EÚ

Analýza hodnotí novú iniciatívu EÚ v oblasti energetiky z pohľadu Socialistickej frakcie v Európskom parlamente a identifikuje hlavné výzvy spoločnej európskej energetickej politiky.
Ekonomika 10-03-2006

Voľný pohyb služieb – krok dopredu

Komentár popisuje význam smernice o službách pre európsku ekonomiku a spôsob, ako sa zmenila pôvodná „Bolkensteinova smernica“.
Slovensko v EP 26-10-2005

Škandinávsky model – model pre Lisabon?

Dánski, fínski a švédski sociálni demokrati v Európskom parlamente v príspevku diskutujú o tom, ako nakoľko je možné použiť škandinávsky model pre naplnenie Lisabonských cieľov.
Budúcnosť EÚ 23-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.