TÉMA: pesticidy

Potravinárstvo 27-04-2015

Chemikálie v potravinách: Ročný prehľad

Prekračovanie povolených úrovní chemických látok v potravinách je skôr výnimkou ako pravidlom. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa na túto skutočnosť pokúša upozorniť v novej zjednodušenej forme.
Slovensko v EP 25-04-2007

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa hovoril o pohľade jeho rezortu na tematickú stratégiu.
Slovensko v EP 02-04-2007

Stratégia efektívneho využívania pesticídov s dôrazom na životné prostredie

Prof. Ing. Emil Líška, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, porovnáva výhody a nevýhody využívania pesticídov s dôrazom na životné prostredie a zdravie.
Slovensko v EP 01-04-2007

Pesticídy a genetické riziká

Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, hovorí o rizikách genetických mutácií v súvislosti s používaním pesticídov.
Slovensko v EP 28-03-2007

Trvalo udržateľné používanie pesticídov? – výzva pre 21. storočie

Ing. Daniel Lešinský, PhD. z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) sa pýta na otázku, či je „trvalo udržateľné používanie pesticídov“ vôbec možné.
Slovensko v EP 27-03-2007

Pesticídy – pohľad onkológa

Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, hovorí o súvislosti používania pesticídov s hrozbou vzniku nádorov.
Slovensko v EP 26-03-2007

Očakávané vplyvy stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov na životné prostredie

Autor, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia , hovorí o očakávaniach dopadov stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov na životné prostredie.
Slovensko v EP 26-03-2007

Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov

Europoslankyňa predstavila tematickú stratégiu o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov, a diskusiu v EP.