TÉMA: pfluger

Fosílne palivá 16-05-2013

Pre energetickú politiku EÚ je kľúčová rovnováha medzi cieľmi

Klimatická politika síce nezmizla, ale dnešný prístup EÚ k energetike je viac vyvážený, smerom k iným cieľom ako je bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť, uviedol Friedbert Pflüger. Veľké zmeny očakáva na trhu s plynom. Naopak, nepredpokladá veľkú expanziu jadra v Európe, obzvlášť nie v krajinách bojujúcich s krízou.
Energetika 19-04-2013

Energetická politika by mala byť efektívna aj navonok

Vzťah medzi energetickou bezpečnosťou a cenami energie, geopolitika, rozvoj vnútorného trhu s energiami i externá energetická politika EÚ boli súčasťou diskusií počas konferencie Globsec 2013.