TÉMA: piata

Regionálny rozvoj 19-01-2011

Konvergencia a konkurencieschopnosť sú dve strany tej istej mince

Podpora menej vyspelých členských štátov z eurofondov musí byť podľa českého štátneho tajomníka ministerstva pre miestny rozvoj Daniela Brauna v budúcom programovacom období po roku 2013 zachovaná. Zároveň ale pripúšťa, že by mala Česká republika z prostriedkov EÚ čoraz viac podporovať opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti a rastového potenciálu ekonomiky.