TÉMA: Piebalgs Archives

 • Vyriešia biopalivá závislosť na rope?

  Článok | Ekonomika 24-10-2006

  Je čoraz viac jasné, že biopalivá z cukru a rastlinných olejov nepomôžu podstatne znížiť našu závislosť na rope. Majú lepšiu šancu biopalivá druhej generácie?

 • 75 krokov k zníženiu spotreby energie

  Článok | Ekonomika 23-10-2006

  Európania by si mali vymeniť žiarovky, vypínať televíziu a počítače, jazdiť v „zelených“ autách a izolovať svoje domácnosti. To všetko preto, aby bol splnený ambiciózny cieľ Komisie – usporiť do roku 2020 na energii 20%.

 • Povedie efektívnejšia energia k úsporám?

  Článok | Ekonomika 19-10-2006

  Akčný plán pre energiu, ktorý by mal byť prijatý 19. októbra, predvída viac než 75 opatrení, ktorými má byť dosiahnuté 20% zníženie spotreby energie v Európe do roku 2020. Niekoľko expertov však kladie otáznik nad tým, či viac efektivity automaticky povedie k nižšej spotrebe energie.

 • Nový plynovod spojí Európu s Kaukazom

  Článok | Ekonomika 27-06-2006

  Projekt Nabucco, ktorého cieľom je zásobovať západnú Európi zemným plynom z regióna Kaspiku, dostal 26. júna politickú podporu zo strany kľúčových tranzitných krajín. Cieľom tohto kroku je znížiť energetickú závislosť EÚ na Rusku.

 • Tepelná izolácia budov má ušetriť miliardy eur

  Článok | Ekonomika 09-06-2006

  Komisár Piebalgs a ministri energetiky členských krajín sa zaviazali k tomu, že plne využijú existujúcu legislatívu EÚ, týkajúcu sa energetickej efektivity v budovách. Podľa výrobcov izolačných materiálov by sa tak mohlo ušetriť až 270 miliárd eur ročne.

 • EÚ zvyšuje energetickú spoluprácu s Indiou

  Článok | Ekonomika 10-04-2006

  Komisár pre energetiku Andris Piebalgs počas návštevy v Dillí vyhlásil, že veľké spotrebiteľské štáty čelia podobným rizikám. Vyzval k medzinárodnej dohode, ktortá by sa zaoberala efektivitou používania energie.

 • Španielsko najlepšie v rebríčku obnoviteľných energií

  Článok | Ekonomika 03-04-2006

  Španielsko, USA a Nemecko sú podľa poradenskej spoločnosti Ernst & Young najatraktívnejšími krajinami pre investície do obnoviteľných energií a pritiahli množstvo kapitálových investícií. Zároveň nastáva rozmach veternej energetiky v Indii.

 • Nová expertná skupina pre konkurencieschopnosť

  Článok | Veda a inovácie 27-02-2006

  Komisia nominovala skupinu na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie. Jej zloženie je podľa Parlamentu sporné, pretože je príliš priemyselne orientovaná. Preto EP odmietol nominovať svojich štyroch zástupcov.

 • Obnoviteľné zdroje alebo jadrová energia?

  Článok | Ekonomika 26-01-2006

  Takmer 80% európskych občanov podporuje obnoviteľné zdroje energie ako alternatívu k dovozu drahej ropy a zemného plynu. Podľa toho istého prieskumu jadrovú energiu podporuje slabých 12%.

 • Energetická zraniteľnosť globalizovaného sveta

  Článok | Ekonomika 16-01-2006

  Energetická bezpečnosť a spoločná európska energetická politika boli hlavnými obavami, o ktorých sa diskutovalo v debate o Globálnych scenároch 2025 spoločnosti Royal Dutch Shell. Energia sa dostala podľa komisára Piebalgsa vysoko na agendu vonkajších vzťahov EÚ.