TÉMA: pitna

Vonkajšie vzťahy 07-03-2012

Cieľ OSN o pitnej vode sa dosiahol v predstihu

Medzinárodný cieľ znížiť počet ľudí, ktorí nemajú prístup k lepšej pitnej vode o polovicu, sa podarilo naplniť 5 rokov pred termínom.
Voda 06-11-2008

Európa by mala klásť väčší dôraz na pitnú vodu

Európa začína chápať problém zlého zásobovania pitnou vodou. V dôsledku klimatických zmien totiž sama čoraz častejšie čelí intenzívnejším povodniam a predĺženým obdobiam sucha.