TÉMA: pitnou

28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
17-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP vyhlásenej 14. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 150 miliónov EUR do 14. 10. 2008.