TÉMA: plat

Podnikanie 03-11-2015

Slovenky zarábajú v priemere o 20 percent menej ako Slováci

Za rovnakú hodinu práce dostanú na každé euro, ktoré zarobí muž, len 80 centov, upozorňuje Komisia.
Sociálna politika 08-10-2012

Učiteľské platy v Európe klesajú

Podľa správy Európskej komisie až šestnásť európskych štátov znížilo alebo zmrazilo v dôsledku úsporných opatrení platy učiteľov. Slovensko ako jedna z mála krajín napriek kríze platy učiteľov zvýšila.
Európa 2020 10-08-2011

Aké boli platy učiteľov v Európe?

V EÚ mali v školskom roku 2009/2010 najvyššie platy učitelia v Dánsku, Luxembursku a Rakúsku. Naopak najnižšie mali bulharskí pedagógovia. Spomedzi krajín V4 zarobili v priemere najviac učitelia v Českej republike, najmenej v Poľsku.
Budúcnosť EÚ 24-09-2010

Komisia obhajuje štedré odstupné pre komisárov

Z eurokomisárov, ktorí nepokračujú v novej Komisii, len traja nedostávajú „odškodné“.
Sociálna politika 28-04-2009

Mladí môžu v Bratislave zarobiť o tretinu viac ako v iných krajoch

Mladí ľudia majú v Bratislavskom kraji o 41 % vyšší plat ako v Prešovskom kraji, kde sú zárobky mladých najnižšie na Slovensku. Rozdiely medzi niektorými krajmi môžu dosiahnuť rozdiel až 200 eur.
Sociálna politika 24-11-2008

Platové rozdiely sú v nových krajinách stále vysoké

Hoci viaceré spoločenské rozdiely pretrvávajú, Európania sú vo všeobecnosti spokojní s kvalitou svojho života. Spomedzi spoločenských nerovností je výrazná napríklad platová nerovnosť. Problém sa dotýka najmä nových členských krajín.
Sociálna politika 13-10-2008

Ministri diskutovali o prípade „Laval“ a „mzdovom dumpingu“

Ministri práce z Francúzska, Luxemburska a Švédska vyzvali na hľadanie politickej odpovede na rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade „Laval.“ Verdikt rozpútal diskusiu o rovnováhe medzi právami zamestnancov a ekonomickou slobodou v EÚ.
Sociálna politika 12-06-2008

Východná Európa chce svojich pracovníkov späť

Nové členské krajiny z východnej Európy začínajú rozmýšľať, ako prilákať svojich občanov pracujúcich v zahraničí domov. Rumunsko stavilo na pracovné veľtrhy, Bulharsko zvýšilo platy zdravotníkom. Či ide o dostatočne efektívne nástroje, je otázne.
Slovensko v EP 22-05-2008

Nové pravidlá pre asistentov europoslancov

Európsky parlament schválil nové pravidlá pre zamestnávanie a odmeňovanie asistentov poslancov EP. Do platnosti vstúpia na začiatku ďalšieho volebného obdobia, teda v júli 2009.
Sociálna politika 12-01-2006

Princíp rovnakej odmeny za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty

Štúdia je súčasťou správy o uplatňovaní princípu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí žien a mužov v Slovenskej republike vo vzťahu k princípom, legislatíve a politikám Európskeho spoločenstva a Európskej únie „Rovnosť príležitostí žien a mužov na Slovensku. Správa o dodržiavaní smerníc EÚ týkajúcich sa rodovej rovnosti“.