TÉMA: plyn

Energetika 06-06-2016

Think-tank: Nariadenie Komisie o bezpečnosti dodávok môže priniesť neželané dôsledky

Opatrenie, ktoré v rámci zimného balíčka navrhuje Európska komisia, neberie do úvahy rozdiely vo využívaní zemného plynu v energetických mixoch jednotlivých krajín.

Nemeckí europoslanci išli v otázke Nord Streamu 2 proti vlastnej vláde

Sociálnodemokratická strana Nemecka nie je v otázke Nord Streamu 2 jednotná, všíma si analýza VoteWatch.
Trh s energiami 26-11-2015

V4: Energetická bezpečnosť a regionálne trhy

Krajiny Vyšehradskej štvorky čelia v plynárenskom a elektroenergetickom sektore rôznym výzvam, stále však existuje značný priestor na spoluprácu. Stredná Európa môže napríklad vyťažiť zo spoločnej reakcie na projekt Nord Stream 2, rozvoja energetickej infraštruktúry či investícií a stabilizácie Ukrajiny.
Energetika 06-08-2015

ACER zverejnil správu o investičných nákladoch na energetickú infraštruktúru

Analýza by mala prispieť k väčšej transparentnosti pri určovaní nákladov v rámci Európskej únie
Budúcnosť EÚ 16-12-2014

EÚ ostane závislá od ruského plynu aj v blízkej budúcnosti

Aj napriek diverzifikačným opatreniam bude EÚ aj naďalej závislá od ruských dodávok zemného plynu. Aspoň v „dohľadnej dobe,“ varuje vo svojej novej analýze Medzinárodná energetická agentúra (IEA).
Energetika 05-05-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)

Regulácia v sektore energetiky na Slovensku sa značne líši od iných krajín EÚ vrátane Českej republiky. Pri jej výkone EÚ uprednostňuje motivačné metódy, najčastejšie ide o price-cap, ktorá sa aplikuje aj u nás.
Fosílne palivá 30-04-2014

Prečo ukrajinská kríza nie je zemetrasením v energetike

Všeobecný pocit, že pretrvávajúca politická kríza na Ukrajine by mohla negatívne ovplyvniť európske dodávky energie, a tým zhoršiť európske ekonomické problémy po roku 2007, je do istej mieri nesprávnym vnímaním založeným na dezinterpretáciách nedávnych trendov na európskych trhoch s energiami, a vedie k mylným výpočtom existujúcich a potenciálnych rizík, tvrdí Danila Bochkarev.
Energetika 13-02-2014

Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 1/2)

Pri porovnaní českého a slovenského trhu s energiami sa potvrdzuje viacero podobností, ale aj rozdielov vrátane zásadných. Porovnanie finančných ukazovateľov napríklad spochybňuje opodstatnenosť cenovej regulácie na Slovensku.
Fosílne palivá 04-10-2013

Energetická bezpečnosť v strednej a východnej Európe: Smerom k spoločnému prístupu

Energetická bezpečnosť má veľký význam pre EÚ, Rusko i európske tranzitné krajiny ako Slovensko alebo Ukrajina. Stredná a východná Európa má niekoľko možností ako diverzifikovať dovoz a znížiť závislosť na Gazprome.
Ekonomika 28-05-2013

INFOGRAFIKA: Ceny zemného plynu pre domácnosti v EÚ

Porovnanie cien zemného plynu pre domácnosti v krajinách EÚ v druhom polroku 2012.

Zbožné prianie neurobí energiu v Európe cenovo dostupnou

Kým bude Európska únia jednostranne presadzovať klimatické ciele, zatiaľ čo ostatní svetoví hráči tento smer nebudú nasledovať, bude trpieť dôsledkami z hľadiska konkurencieschopnosti, tvrdí europoslanec Jacek Saryusz-Wolski.
Energetika 10-04-2013

Energetický trh SR 2012

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. v vydala správu o stave energetického trhu v SR za uplynulý rok. Charakterizuje v nej situáciu na trhu s elektrinou a plynom, vývoj cien komodít na veľkoobchodnom trhu, približuje energetickú legislatívu i cenovú reguláciu a tiež predstavuje niektoré očakávania pre rok 2013.
Fosílne palivá 18-03-2013

Bezpečnosť ťažby ropy a plynu v moriach: Analýza poučení z minulých nehôd

Odborníci zo Spoločného výskumného centra (JRC) skúmali dostupnosť informácií o nehodách, ku ktorým došlo pri ťažbe ropy a zemného plynu v mori a tiež frekvenciu a vážnosť zaznamenaných udalostí.
Fosílne palivá 26-02-2013

Finančné náklady nepoužívania obnoviteľných energií

Často sa tvrdí, že obnoviteľné zdroje sú príliš drahé a nedokážu konkurovať konvenčným energetickým zdrojom. Aké sú však náklady toho keď sa OZE nepoužívajú namiesto fosílnych palív? Spaľovaním uhlia, ropy či plynu na energetické účely sa zmenšujú zásoby týchto zdrojov používaných napríklad pre výrobu plastov či liekov.
Fosílne palivá 06-02-2013

Nezávislí plynári budú pre Rusko veľkou zmenou

Vzostup nezávislých producentov plynu v Rusku označuje paradigmatický posun pre domáci trh a v konečnom dôsledku by mohol otriasť dominantnou pozíciou Gazpromu doma i v exporte, tvrdí Danila Bochkarev z EastWest Institute.
Fosílne palivá 01-10-2012

Znižovanie emisií CO2 v sektore dopravy EÚ

European Gas Forum (EGaF) vo svojej novej štúdii hodnotí dostupné technológie a vypočítava potenciálne úspory nákladov a zníženie emisií CO2 v prípade, ak by bol v odvetví dopravy použitý zemný plyn.
Energetika 18-09-2012

Nekonvenčné zdroje zemného plynu: Rozvoj a možné dôsledky pre región strednej a východnej Európy

Medzinárodný politologický ústav Masarykovej univerzity v Brne prednedávnom publikoval štúdiu na tému potenciálnych vplyvov rozvoja zásob nekonvenčného plynu v Poľsku. Obdobne ako nedávno v prípade USA, by mohol zásadne zmeniť energetickú situáciu v strednej a východnej Európe.
Fosílne palivá 25-06-2012

Budúcnosť bezpečnosti zemného plynu v krajinách V4

Zaistenie bezpečných dodávok zemného plynu je jedným z hlavných aspektov energetickej politiky krajín strednej Európy. Budúcim vývojom energetickej bezpečnosti krajín Vyšehradskej štvorky sa zaoberá štúdia z Masarykovej univerzity v Brne.
Energetika 11-05-2012

Kde stojí v smernici o energetickej efektívnosti spotrebiteľ?

Spotrebitelia nebudú schopní obmedziť svoju spotrebu energie pokiaľ smernica o energetickej účinnosti nevytvorí rámec pre spätnú väzbu pri meraní energie, presnejšie účty a informačné kampane. Upozornila na to Monique Goyens, vedúca Európskej spotrebiteľskej organizácie.

Čo znamená závislosť Európy na dovoze energie?

Zatiaľ čo EÚ diskutuje o ďalších krokoch pre ekologickejšie hospodárstvo ako ceste vymaniť sa z finančnej krízy, zabúda na svoju vlastnú energetickú závislosť na „špinavých palivách“, argumentuje Elena Gerebizza z Kampane za reformu Svetovej banky.
Fosílne palivá 14-03-2012

Stratégie Ruska pre export ropy a plynu

Rusko diverzifikuje prepravné trasy pre svoje energetické suroviny v snahe vyhnúť sa závislosti na určitých tranzitných krajinách. Argumenty pre túto tézu zhrnula americká spravodajská a konzultačná agentúra Stratfor.
Fosílne palivá 12-01-2012

Slovensku hrozí vytratenie sa z energetickej mapy EÚ

Vo svojej krátkej analýze Miroslav Pejko upozorňuje na realizáciu a prípravu viacerých projektov prepravy plynu do Európy (Nord Stream, South Stream, Nabucco), ktoré obchádzajú Slovensko, čím štátna pokladnica príde o doterajšie zisky z prepravy tejto komodity.
Energetika 02-01-2012

Plán pre energetiku do roku 2050: Tichá revolúcia

Uprostred existenčnej krízy EÚ predstavila plán v oblasti energetiky do roku 2050, ktorá je pre Úniu zriedkavou príležitosťou preukázať jednotu, víziu a líderstvo. Myslí si to Will Andrews z bruselskej konzultačnej spoločnosti.

Financovanie transeurópskych energetických infraštruktúr – minulosť, súčasnosť a perspektívy

Energetika je kritický sektor pre obnovu a rast v priemysle a hlavný hráč v stratégii dekarbonizácie EÚ v horizonte rokov 2020 a 2050. Transformácia európskeho energetického systému na nízkouhlíkový priemysel bude vyžadovať podstatné investície.