TÉMA: plynovod

Fosílne palivá 25-06-2012

Budúcnosť bezpečnosti zemného plynu v krajinách V4

Zaistenie bezpečných dodávok zemného plynu je jedným z hlavných aspektov energetickej politiky krajín strednej Európy. Budúcim vývojom energetickej bezpečnosti krajín Vyšehradskej štvorky sa zaoberá štúdia z Masarykovej univerzity v Brne.
Fosílne palivá 12-01-2012

Slovensku hrozí vytratenie sa z energetickej mapy EÚ

Vo svojej krátkej analýze Miroslav Pejko upozorňuje na realizáciu a prípravu viacerých projektov prepravy plynu do Európy (Nord Stream, South Stream, Nabucco), ktoré obchádzajú Slovensko, čím štátna pokladnica príde o doterajšie zisky z prepravy tejto komodity.
Fosílne palivá 04-04-2011

Zraniteľnosť a vyjednávacia sila vo vzťahoch EÚ-Rusko v oblasti plynu

Táto analýza sa skladá z troch samostatných štúdií. Každá z nich sa zaoberá vybranými otázkami politiky zemného plynu a bezpečnosti dodávok do Európy. Zastrešujúcimi témami sú zraniteľnosť (voči prerušeniam dodávok a cenovej sile dodávateľa) a fragmentácia, a tiež možnosti ako ich prekonať, predovšetkým prostredníctvom vzájomných prepojení a konsolidáciou vyjednávacej sily.
Fosílne palivá 30-07-2010

Pokrok vo vyjednávaniach o plyne medzi Ruskom a Bulharskom

Rusko a Bulharsko uzavreli dohody týkajúce sa vedenia plynovodu Južná vetva cez bulharské územie, ukončenie rokovaní je však stále v nedohľadne, píšu Ewa Paszyc a Tomasz Dąborowski pre Centrum pre východné štúdie (OSW).
Fosílne palivá 10-02-2010

Politika plynovodov: prečo má Nabucco problémy?

Dlhá sága stavby plynovodu Nabucco sa ešte neskočila. Problémy s dohodami s tranzitnými krajinami, bilaterálne spory a neistota okolo dodávok robia budúcnosť projektu stále neistou, píše Katinka Barysch, zástupkyňa riaditeľa think-tanku Centre for European Reform.
Fosílne palivá 15-04-2009

Poučiť sa z krízy: Zabezpečenie európskych dodávok plynu

„Väčší, dobre prepojený trh, získavajúci dodávky od množstva exportérov, by mal byť najlepšou ochranou“ pred prerušením dodávok plynu, tvrdí Arno Behrens z CEPS.
Fosílne palivá 06-02-2009

Argumenty v prospech konzorcia na tranzit plynu

Prerušenie dodávok plynu z Ruska do EÚ cez Ukrajinu ukázalo, že súčasný stav „je chybový a neudržateľný“. Autori štúdie navrhujú vytvorenie medzinárodného konzorcia, v ktorom by tranzit cez Ukrajinu riadili spoločne EÚ, Rusko, i Ukrajina.
Fosílne palivá 28-01-2009

Budúcnosť nových plynovodov vedúcich cez Európu

Príspevok z konferencie Energetická bezpečnost kaspického regiónu, organizovanej Centrem ázerbajdžánských a kaspických studií (ACSC)
Fosílne palivá 11-03-2008

Aká spoločná európska energetická politika?

Udalosti vo februári 2008 znovu predostreli otázku, či je Európska únia (EÚ) schopná dohodnúť sa na spoločnej politike, ktorá by bola výhodná najmä pre nové členské krajiny. Odpoveďou je, že nie je.
Fosílne palivá 21-01-2008

Plynárenská mapa Európy

Posledné obdobie je plodné na rôzne dohady o nových líniách plynovodov. Každá z navrhovaných trás má svoje pozadie a problémy, ktoré môžu viesť k prekvapujúcim zvratom. Línie sa geograficky orientujú na sever a juh Európy, ktorými nové potrubia budú viesť. Zdôvodňujú sa rastúcou spotrebou plynu v Európe, energetickou bezpečnosťou krajín, ako aj diverzifikáciou exportných a importných trás a zdrojov.