TÉMA: plyny

Potravinárstvo 16-11-2015

Emisie a potravinárstvo: Zastaví sa pozitívny trend?

Európske potravinárstvo sa môže pochváliť dobrými výsledkami pri znižovaní emisií. V celom dodávateľskom reťazci ale naďalej existujú veľké rezervy.
Budúcnosť EÚ 06-11-2014

EÚ má spoločnú vyjadnávaciu pozíciu pre klimatické rokovania v Lime

Európsky parlament, ako aj Rada ministrov, odsúhlasili pozíciu EÚ počas klimatických rokovaní OSN. Presadzujeme zníženie emisií o 50% do roku 2050, či podporu Zeleného klimatického fondu pre chudobné krajiny.
Regionálny rozvoj 25-09-2014

EÚ odsúhlasila bezplatné emisie pre ťažké odvetvia

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu včera (24. septembra) tesnou väčšinou odhlasoval bezplatné kvóty pre ťažké odvetvia na roky 2015 až 2019.
Potravinárstvo 22-05-2014

„Veľká desiatka“ je 25. najväčším znečisťovateľom

Desať najväčších spoločností, ktoré vyrábajú potraviny a nápoje, by spolu bolo 25. najväčším znečisťovateľom životného prostredia na svete. Vyplýva to zo správy neziskovej organizácie Oxfam.
Poľnohospodárstvo 02-05-2014

Európa hľadá cestu k zelenšiemu poľnohospodárstvu

Za posledné týždne sa v Európe objavilo viacero iniciatív na podporu udržateľného rastu v poľnohospodárskom sektore. Do diskusie sa so svojimi návrhmi vložili mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie aj výrobcovia potravín.

Štáty EÚ sú na ceste splniť svoje Kjótske záväzky

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli medzi rokmi 2010 a 2011 o 2,5 %, avšak v niektorých krajinách došlo k zvýšeniu. Takmer všetky štáty by mali podľa údajov a projekcií environmentálnej agentúry splniť svoje individuálne záväzky v rámci Kjótskeho protokolu.
Vzdelávanie 11-11-2010

EÚ podporí zelené projekty sumou 4,5 miliardy eur

Európska komisia tento týždeň vyhlásila súťaž o prostriedky z najväčšieho investičného programu na podporu zelených technológií na svete. Ten ma EÚ zabezpečiť konkurenčnú výhodu nad Spojenými štátmi a Čínou v oblasti obnoviteľných zdrojov a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka.
Energetika 27-05-2010

Cieľ CO2: Komisárka sa podvolila

Connie Hedegaard, klimatická komisárka, nedokázala obhájiť jednostranné sprísnenie klimatického cieľa z 20 na 30 percent do roku 2020. Ustúpila tlaku Francúzska a Nemecka.
Budúcnosť EÚ 26-05-2010

Paríž a Berlín signalizujú pauzu v klimatických snahách EÚ

Francúzsko a Nemecko sa včera pripojili k iným európskym krajinám, ktoré sú proti zamýšľaným krokom v oblasti klimatických zmien. Európska komisia sa dnes zaoberala možným zvýšením cieľa redukcie skleníkových plynov EÚ z -20% na -30% do roku 2020.
Fosílne palivá 04-08-2008

Kanadské ropné polia sú rizikové

Snaha o čo najskoršie využívanie ropných polí v Kanade, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom asfaltu, môže viesť k vyšším hodnotám CO2 v atmosfére. Problémom je, že spracovanie takejto suroviny je energeticky nákladnejšie, než úpravy bežnej ropy, konštatuje správa WWF a CFS.
Doprava 30-07-2008

Cestná doprava je stále najväčším znečisťovateľom

Napriek značným zlepšeniam za uplynulých 20 rokov sa cestná doprava stále umiestňuje na prvej priečke v rebríčku znečisťovateľov ovzdušia, konštatuje správa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA).

Keby kravy negrgali, nebolo by horúco

Dobytok môže byť z hľadiska klimatických zmien väčšou hrozbou, než automobilová či letecká doprava. Argentínski vedci prišli s teóriou, že plyny z kravských grgov tvoria až tretinu emisií skleníkových plynov.

Najväčší znečisťovatelia začali diskusiu o CO2

Šestnásť krajín, ktoré produkujú 80% svetových emisií CO2, sa zhodlo, že je potrebné bojovať proti klimatickým zmenám. Konkrétne ciele si však zatiaľ nestanovili.
Jadrová energia 24-09-2007

Jadrová energia stále v kurze

Komisia 21. septembra 2007 ohlásila vytvorenie novej vedeckej platformy pre štúdium „udržateľnej“ jadrovej energetiky. Toto rozhodnutie možno chápať aj v súvislosti s rastúcou závislosťou na dovoze energií a usilovaním o naplnenie klimatických cieľov, ktoré si Únia stanovila pred pár mesiacmi.
Ekonomika 12-06-2007

Elektrárne s uskladňovaním CO2 zatiaľ počkajú

Technológia zachytávania a geologického uskladnenia CO2 je súčasťou celkového úsilia o dosiahnutie uhlíkovo-neutrálnej produkcie elektrickej energie do roku 2050. Avšak podľa priemyselnej asociácie Eurelectric jestvuje hrozba, či bude jej zavedenie komerčne uskutočniteľné.
Ekonomika 11-06-2007

Doprava má prispieť k znižovaniu emisií

Sektor dopravy, ktorý je značným prispievateľom k stále sa zvyšujúcej miere produkcie skleníkových plynov, už čoskoro pocíti prvé regulácie EÚ v tomto smere. 8. júna 2007 sa na tom zhodli ministri dopravy na zasadnutí Rady.
Ekonomika 11-05-2007

„Najšpinavšie elektrárne“ v Nemecku a vo Veľkej Británii

WWF zverejnil svoju správu „Dirty Thirty“ za rok 2007, ktorej súčasťou je rebríček 30 najhorších európskych elektrární v meradle znečistenia ovzdušia. Týchto 30 elektrární produkuje spolu približne 10% celkových emisií CO2 v EÚ. Nemecko a Veľká Británia majú na zozname každý po 10 elektrární, pri čom všetky sú poháňané spaľovaním uhlia.
Ekonomika 26-04-2007

Europoslanci prispievajú ku globálnemu otepľovaniu

Zelení europoslanci podporení britskými konzervatívcami odštartovali debatu o dôsledkoch cestovania poslancov medzi Štrasburgom a Bruselom, kde sa konajú ich plenárne zasadnutia. Poslanci sa rovnako vyjadrili za zriadenie špeciálneho parlamentného výboru pre klimatické zmeny.
Ekonomika 16-11-2006

Strop na emisie lietadiel od roku 2011?

V decembri predstaví Komisia návrh horného limitu na emisie oxidu uličitého, produkovaných lietadlami odlietajúcimi a pristávajúcimi v EÚ.