TÉMA: pobaltské štáty

Budúcnosť EÚ 11-10-2004

Slovensko a visegrádska spolupráca

Autor analyzuje úlohu visegrádskej spolupráce v zahraničnej politike Slovenskej republiky a zamýšľa sa nad jej alternatívami a budúcou perspektívou.
Budúcnosť EÚ 16-03-2004

V4 po rozšírení EÚ: expanduje, alebo exspiruje?

Analýza sa zamýšľa nad budúcnosťou visegrádskeho zoskupenia. Autor navrhuje rozšírenie V4 o ďalšie krajiny regiónu s perspektívou doplnenia na 16 členov. Stala by sa tak nástrojom spolupráce medzi EÚ a štátmi, ktoré v dohľadnej dobe zostanú mimo nej.