TÉMA: pôda

Klíma 17-07-2018

Európska únia potrebuje viac bielkovín. Nie z mäsa, ale z rastlín

Európska únia nie je sebestačná v produkcii rastlinných bielkovín, ktoré potrebuje ako krmivo pre dobytok. Pestovanie a obchod s týmito plodinami má dopad na potravinovú bezpečnosť a životné prostredie. Komisia preto pracuje na „proteínovom pláne“.

Tretina svetovej pôdy je akútne znehodnotená, môže za to poľnohospodárstvo

Podľa správy OSN sa úrodná pôda stráca tempom miliárd ton za rok. V súvislosti s rastom populácie to predstavuje vážny problém.
Poľnohospodárstvo 07-03-2016

Poľnohospodárstvo na prahu reforiem

Podľa údajov Eurostatu má Slovensko relatívne mladých poľnohospodárov, no väčšinou nevlastnia pôdu, na ktorej podnikajú.
Poľnohospodárstvo 04-03-2016

Spory o pôdu môžu v budúcnosti vyvolať celosvetový konflikt

Nevyriešený problém vlastníctva pôdy pôvodným obyvateľstvom je do budúcnosti veľkou výzvou v oblasti poľnohospodárstva, ekológie i medzinárodnej bezpečnosti.
Poľnohospodárstvo 27-03-2015

Slovensko musí vysvetliť zákon o nadobúdaní pôdy

Európska komisia začala s vyšetrovaním právnych predpisov o predaji poľnohospodárskej pôdy aj v Bulharsku, Litve a Maďarsku. Krajiny podozrieva z porušenia Zmluvy o fungovaní EÚ.
Poľnohospodárstvo 25-04-2014

Predaj pôdy cudzincom sa skomplikuje

Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorý zavádza obmedzenia pri nadobúdaní hospodárskych pozemkov. Chce predísť špekuláciám s jej nákupom a minimalizovať možnosť jej prechodu do rúk cudzincov.
Vonkajšie vzťahy 27-01-2014

Podľa OSN hrozí degradácia pôdy s rozlohou Brazílie

Ak bude pokračovať súčasný trend neudržateľnej spotreby, do roku 2050 hrozí degradácia pôdy s rozlohou takmer 849 miliónov hektárov, čo je veľkosť Brazílie. Krajiny EÚ potrebujú oveľa viac ornej pôdy než majú samy k dispozícií a pre vlastnú spotrebu využívajú pôdu v iných oblastiach sveta.
Poľnohospodárstvo 22-11-2013

Európania sa musia uskromniť v nárokoch na prírodu

Uspokojenie potrieb v oblasti potravín, vody, energie a tiež bývania znamená veľký tlak na životné prostredie, čo ovplyvňuje zdravie a životné podmienky. Slovensko zaznamenalo veľký nárast v používaní priemyselných hnojív, ktoré sa dostávajú do prostredia. Rozširuje sa tiež problém energetickej chudoby.
Poľnohospodárstvo 28-10-2013

Zastavané oblasti tvoria 5 % plochy EÚ, lesy viac ako 40 %

Budovy, cesty a iné umelo zastavené plochy pokrývajú 5 % celkového povrchu EÚ, na Malte je to ale až 33 % územia krajiny. Najviac lesných plôch je vo Švédsku a Fínsku.
Poľnohospodárstvo 06-12-2012

Smernica o pôde údajne nie je mŕtva

Komisár pre životné prostredie verí, že nový Environmentálny akčný program (EAP) dokáže oživiť rokovania o prijatí smernice o pôde. Inštitúcie EÚ o nej neúspešne hovoria už šesť rokov.
Poľnohospodárstvo 04-05-2012

Komisia o biopalivách „len debatuje“, riešenie nenašla

Zástupcovia generálnych riaditeľstiev Komisie sa stretli, aby vyriešili vzájomný spor ohľadom nepriamych vplyvov biopalív na životné prostredie. Nedospeli ale k žiadnemu rozhodnutiu. Environmentalisti varujú pred ďalšími prieťahmi.
Poľnohospodárstvo 13-03-2012

EK navrhla prvé pravidlá pre vidiecke emisie

Komisia navrhla zlepšiť spoločné pravidlá započítavania emisií skleníkových plynov z lesného hospodárstva a poľnohospodárstva v rámci politiky EÚ v oblasti klímy. Dôsledky pocíti aj sektor energetiky pri spaľovaní biomasy.
Poľnohospodárstvo 13-02-2012

Komisia mieni ráznejšie riešiť degradáciu pôdy

Nové štúdie, ktoré predstavila Európska komisia, upozorňujú, že doterajšie opatrenia na ochranu pôdy v Únii nepostačujú a naďalej dochádza k jej rýchlej degradácii.
Poľnohospodárstvo 07-10-2011

Vedci vyzývajú EÚ vyhodnotiť vplyv biopalív na využívanie pôdy

Viac ako stovka najvýznamnejších vedcov a ekonómov vyzvala Európsku komisiu, aby v rámci dlhodobej debaty o vplyve biopalív a pri tvorbe svojej politiky zohľadnila koncept nepriamej zmeny využívania pôdy (ILUC).
Budúcnosť EÚ 12-09-2011

Ukrajina umožní predaj pôdy cudzincom

Kyjev pravdepodobne od budúceho roka zruší moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy na Ukrajine. Krok by mal prilákať potenciálnych zahraničných kupcov. Stále však chýba potrebná legislatíva, ktorá by túto oblasť upravovala.
Poľnohospodárstvo 05-05-2011

Výrobcovia biopalív chcú jasné investičné prostredie

Pokračujúca debata o prínosoch biopalív blokuje ďalšie investície do biopalív a ohrozuje budúcnosť niektorých producentov. Pre iných by však mohla byť lukratívnou príležitosťou.
Poľnohospodárstvo 03-01-2011

Brusel odkladá riešenie vedľajších vplyvov biopalív

Európska komisia plánuje prijať opatrenia na riešenie vedľajších účinkov produkcie biopalív, ktoré spochybňujú prínos biopalív k zníženiu emisií skleníkových plynov. Brusel sa zaoberá najmä zmenami využívania pôdy a vplyvom na ceny potravín.
Poľnohospodárstvo 05-10-2010

Brusel vypracuje „chemickú mapu“ pôdy

Výskumný orgán Európskej komisie v súčasnej dobe analyzuje stovky vzoriek z celej Európy, aby vypracoval „chemickú mapu“ pôdy EÚ.
Poľnohospodárstvo 25-06-2010

Maďarsko chce predĺžiť zákaz predaja pôdy cudzincom

Maďarsko zmení zákony, aby mohol štát vstupovať do predaja pôdy. Budú sa tiež snažiť predĺžiť zákaz predaja pôdy zahraničným investorom do roku 2014 – prístupová zmluva im prikazuje otvoriť tento trh cudzincom už v 2011.
Poľnohospodárstvo 01-04-2010

Fidesz chce zakázať „rozpredaj pôdy“

Pravicový Fidesz zakáže predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom, ak zvíťazí v budúcomesačných voľbách. Podľa prieskumov sa očakáva, že dosiahne absolútnu väčšinu.
Poľnohospodárstvo 19-03-2010

Bulharsko zakázalo geneticky modifikované plodiny

Bulharský parlament vo štvrtok (18. marca) odhlasoval sprísnenie zákona, ktoré v krajine zakáže pestovanie geneticky modifikovaných plodín na vedecké a obchodné účely. Dôvodom sú obavy verejnosti.
Poľnohospodárstvo 17-03-2010

Brusel chce chrániť pôdu za každú cenu

Janez Potočnik v pondelok obhajoval návrh smernice o ochrane pôdy pred ministrami životného prostredia. Hoci viaceré členské krajiny trvajú na tom, že ochrana pôdy je v ich kompetencii, komisár hovoril o ročných nákladoch EÚ v hodnote 38 mld. eur ako dôsledok neexistencie európskych pravidiel.
Ekonomika 10-02-2010

Komisiu nútia zovšeobecniť návrh smernice o pôde

Aj po niekoľkoročnom vyjednávaní päť členských štátov stále blokuje smernicu o pôde. Tento dlhotrvajúci stav vedie k úvahám, či by už Komisia nemala zmeniť prístup k tejto problematike.
Poľnohospodárstvo 07-01-2008

EÚ sa nedohodla na ochrane pôdy

Blokujúca menšina pod vedením troch najväčších členských krajín EÚ odmietla kontroverzný návrh smernice o ochrane pôdy.