TÉMA: podnikania

Ekonomika 07-05-2009

V Bruseli slávnostne otvorili 1. Európsky týždeň malého a stredného podnikania

V rámci zahájenia 1. Európskeho týždňa malého a stredného podnikania predstavili aj 33 úspešných európskych podnikateľov, ktorí hovorili o svojom tajomstve úspechu. Slovensko zastupovala podnikateľka Mária Hošalová, ktorá vedie textilnú firmu v Banskej Bystrici.

Väčšina Slovákov nepozná pojem zodpovedné podnikanie

Podľa kvantitatívneho prieskumu vnímania zodpovedného podnikania (ZP) slovenskou verejnosťou 40 % respondentov nevedelo, čo by ZP malo obsahovať. Pätina Slovákov si dokonca myslí, že takéto firmy na Slovensku nie sú.
Podnikanie 03-09-2008

Začínajúci podnikatelia môžu požiadať o príspevok

Malé firmy a živnostníci, ktorí nepodnikajú dlhšie ako tri roky a nesídlia v Bratislavskom samosprávnom kraji, môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Vybrané projekty budú podporené celkovou sumou 600 mil. Sk. Výzva je otvorená takmer do konca novembra.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
19-06-2007

Nová výzva pre rozvoj MSP v Bratislavskom kraji

MVRR vyhásilo včera v rámci JPD NUTS II - Bratislava cieľ 2 ďalšiu výzvu zameranú na rozvoj malého a stredného podnikania, kde sa uplatňuje schéma štátnej pomoci. Čas je do 15. augusta 2007.