TÉMA: podnikatelia

Veda a inovácie 28-10-2014

“Booster” má urýchľovať začínajúcich podnikateľov

Ročný vzdelávací projekt, dáva šancu nielen novým nápadom, ale aj ľuďom, ktorí chcú na startupoch spolupracovať.
06-06-2014

SMART Point – bezplatná pomoc pre startupy

Mentoring, konzulácie, sieťovanie a školenia – to všetko ponúkajú mladým začínajúcim podnikateľom SMART Pointy v siedmich európskych regiónoch.
Podnikanie 03-02-2014

Štúdia: Podnikatelia sú so životom spokojnejší

Podnikatelia sú so svojím životom spokojnejší ako nepodnikatelia a to bez ohľadu na to, či začínajú alebo sa už etablovali. Vyplýva to z výskumu tímu Univerzity Komenského v rámci Globálneho monitoru podnikania za rok 2013.
Podnikanie 28-09-2011

Podnikatelia pozitívne hodnotia tisíc dní eura na Slovensku

Viac ako tri štvrtiny opýtaných podnikateľov si myslia, že zavedenie eura na Slovensku od 1. januára 2009 bolo správnym krokom. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), do ktorého sa zapojilo 130 firiem z celého Slovenska. Spoločná mena sa premietla na úspore transakčných nákladov, nižšej cene kapitálu či jednoduchšom cezhraničnom obchode.
Ekonomika 01-07-2011

Podľa podnikateľov sa EÚ má venovať ekonomickým, nie sociálnym veciam

Hoci v EÚ panuje čoraz väčšia nevrlosť voči EÚ, podnikatelia poukazujú na potrebu užšej hospodárskej integrácie, no sociálne záležitosti by podľa nich mali ostať v kompetenciách národných vlád.
Veda a inovácie 01-07-2011

Do ekoinovácií smeruje 35 miliónov eur

Únia podporí 42 projektov ekologických inovácií vybratých v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) sumou 35 miliónov eur. Rozpočet pre tohtoročnú výzvu je ešte vyšší.
Podnikanie 28-06-2011

Malým firmám prekáža nová smernica o právach spotrebiteľa

Zatiaľ čo spotrebiteľské organizácie sú s novou smernicou EÚ spokojné, malé firmy sa obávajú, že povedie k zvýšeniu ich administratívnej záťaže. Európsky parlament prijal novú smernicu o právach spotrebiteľov minulý týždeň po niekoľkých rokoch vyjednávania o jej konečnej podobe.
Ekonomika 17-06-2011

Podnikatelia poukazujú na grécky morálny úpadok

Grécko je na pokraji defaultu aj napriek opakovanej snahe premiéra Jorgosa Papandreoua riešiť zlú finančnú a politickú situáciu v krajine. Podnikový sektor koreň problému vidí v neefektívnych politikách a politickej korupcii.
InzerciaKomerčný obsah
Podnikanie 14-04-2011

Nový informačný portál pre malých podnikateľov

Nezisková organizácia Cesta so sídlom v Nemšovej (okres Trenčín) v týchto dňoch pripravuje spustenie zaujímavého projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR. Ide o interaktívny webový portál www.malepodnikanie.sk zameraný na malých a začínajúcich podnikateľov v malých mestách a na vidieku.
Podnikanie 06-07-2010

Na podnikateľov sa pri EÚ 2020 zabudlo

Prístup Európskej únie k inovačnej politike sa príliš zameriava na vedu a výskum, pričom podnikaniu venuje príliš málo pozornosti, zhodujú sa podnikatelia.
Podnikanie 26-06-2008

Zákon o malých podnikoch je na svete

Štatút európskej súkromnej spoločnosti, lepší prístup k financovaniu, menej administratívnej záťaže, či nižšia DPH - to všetko sľubuje nový Zákon o malých podnikoch, ktorý prijala EK.
Podnikanie 26-06-2008

Verejné obstarávanie pre malých podnikateľov

Zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov ku kontraktom verejného obstarávania - to je cieľ nového manuálu, ktorý vypracovala Európska komisia.
Podnikanie 17-06-2008

V Bruseli o malom a strednom podnikaní

Európska komisia prijme dokument o malých a stredných firmách na začiatku júla. Bude analýzou podnikateľského prostredia a mal by v sebe zahŕňať aj niekoľko nových nástrojov. Európski podnikatelia iniciatívu privítali, ale dodali, že jednotný trh je malým podnikateľom stále veľmi vzdialený.
Podnikanie 11-06-2008

Ľavica a podnikatelia nemusia byť nepriatelia

Brigita Schmögnerová hovorí o vzťahu modernej ľavice k podnikateľom, o význame biznis sféry pre spoločnosť ale aj o CSR politikách. Bývalá ministerka financií je presvedčená, že s eurom malo Slovensko ešte počkať.

EIB chce pomôcť malým podnikateľom ku kapitálu

Skupina Európskej investičnej banky chce zjednodušiť pravidlá poskytovania pôžičiek, garancií, či venture investícií pre malých a stredných podnikateľov.

Štát má pomôcť malým podnikom s energetickou efektívnosťou

Bez štátnej pomoci nebudú malé podniky investovať do technológií pre znižovanie spotreby energie, tvrdí UEAPME, európska asociácia malých a stredných podnikov.
Ekonomika 16-05-2008

Malí podnikatelia chcú silný kurz

Malí podnikatelia by privítali, ak by sa v lete stanovil čo najsilnejší konverzný kurz koruny voči euru. Prechod na novú menu bude mať pre nich niekoľko úskalí.
Podnikanie 13-05-2008

Dobrá administratíva je taká, ktorá neexistuje

Znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov o štvrtinu do roku 2012 je cieľom nielen Európskej komisie ale aj Slovenska. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že proces je v sklze.
Veda a inovácie 17-04-2008

Pomoc malým podnikateľom

Pracovné miesta vo veľkých podnikoch môže Európa strácať kvôli konkurencii lacnejších krajín. Ministri EÚ preto od Komisie žiadajú, aby účinným „Zákonom pre malé podniky“ podporila rast malých a stredných podnikateľov.
Ekonomika 14-04-2008

Firmy v EÚ: Kríza príde do 6 mesiacov

Veľké spoločnosti v EÚ sa obávajú, že vplyv globálnej finančnej krízy je síce oneskorený, ale nevyhnutný. Slovenskí podnikatelia zostávajú pokojní.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.
Kultúra a médiá 25-01-2008

CSR: Myslíme to dobre!

Robiť dobro a hovoriť o tom – táto jednoduchá fráza by mohla efektívne opísať záväzok spoločností k princípom udržateľnosti a zodpovednosti. Ale len máloktoré z nich skutočne rozumejú a aplikujú praktiky CSR, tvrdí Antje Hoppe zo združenia Politika & Komunikácia.
Verejná správa 01-12-2007

Elektronické služby podnikateľom sa rozvíjajú pomaly

Podnikateľské subjekty sú stále veľmi nespokojné s úrovňou elektronických služieb verejnej správy. Naše úrady poskytujú málo plne interaktívnych služieb.
Podnikanie 14-09-2007

EK: Založenie firmy nesmie trvať viac ako týždeň!

Podnikanie by nemalo byť bojom s papiermi a úradmi! Vyhlásil to eurokomisár Charlie McCreevy, ktorý tlačí na členské štáty, aby znižovali administratívnu náročnosť podnikania.