TÉMA: podohospodarstvo

Ekonomika 10-09-2020

Mičovský predstavil harmonogram príprav strategického plánu pre agrodotácie

Návrh kľúčového dokumentu pre prípravu strategického plánu pre poľnohospodárstvo chce mať ministerstvo hotový v decembri. Materiál zatiaľ vzniká interne na rezorte, verejnosť sa k pripomienkam dostane až v októbri, čo sa nepáči niektorým poslancom. 
Ekonomika 14-02-2020

Opozičné strany vo volebných programoch sľubujú väčšiu podporu pre malých farmárov a rodinné farmy

VOĽBY 2020 | Väčšina slovenských politických strán podporuje zavedenie limitu na agrodotácie pre veľké farmy. Najzdržanlivejšie voči stropovaniu priamych platieb je KDH.
Ekonomika 13-08-2019

Pôda a klíma: Ako prelomiť začarovaný kruh

Neodporúčame ľuďom diéty, hovoríme, že existujú druhy stravovania, ktoré škodia menej, odkazujú vedci z klimatického panelu OSN. Vypracovali komplexnú správu o vzťahu pôdohospodárstva a zmeny klímy.
Poľnohospodárstvo 28-07-2014

Ekologické farmárstvo na vzostupe

Za poslednú dekádu vzrástla európska produkcia biopotravín o viac než polovicu. Medzi krajinami, v ktorých sa nový trend v poľnohospodárstve prejavil najvýraznejšie, patrí údajne aj Slovensko.
Poľnohospodárstvo 17-05-2012

Potravinová pomoc od EÚ zmizla

Za škodu sa navzájom obviňujú exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon a nové vedenie rezortu na čele s Ľubomírom Jahnátkom.
Poľnohospodárstvo 19-03-2009

Minister Becík chce otvoriť prístupovú zmluvu

Slovenský minister pôdohospodárstva Becík chce na Rade EÚ navrhnúť otvorenie zmluvy o pristúpení medzi EÚ a Slovenskou republikou. Zároveň zvažuje obrátiť sa na "bruselský súd" s otázkou, či mala bývalá vláda mandát "diskriminovať pôdohospodárstvo".
Rozvojová politika 16-02-2008

PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Technická asistencia má vymedzený okruh prijímateľov - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka SR.
01-02-2008

PRV SR 2007-13: Modernizácia fariem (2008/PRV/01)

Výzva podporuje trojicu opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve. Pri modernizácii fariem ide o projekty znižovania nákladov, zlepšovania pracovných podmienok na farmách, modernizácie a zavádzania IKT. Dotácie podporia výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov i skladov a prispejú k zniživaniu strát.
Poľnohospodárstvo 17-01-2008

Baco: Konkurencieschopnosť EÚ je pre nás kľúčová

Europoslanec Peter Baco v rozhovore hovorí, že by v EP nezaškodila väčšia zhoda medzi mysľou, slovami a skutkami.
Podnikanie 27-09-2007

MP SR: Schémy štátnej pomoci v 2007 a 2008-2013

MP SR a PPA zverejnili výzvy na štátne dotácie a dotácie de minimis pre poľnohospodársku prvovýrobu: podporia účasť chovateľov, pestovateľov a podnikov na výstavách, včelárov, chovateľov zvierat a platby poistného. Žiadosti pre tento rok sa predkladajú do 30. septembra.
Poľnohospodárstvo 19-07-2007

Peter Baco: základná myšlienka SPP ostáva poctivá a aktuálna

O niektorých aspektoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky diskutoval EurActiv s členom výboru AGRI Európskeho parlamentu Petrom Bacom.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

MP SR: Farmári o eurofondy pre vidiek napriek časovému sklzu neprídu

V máji 2007 schválila Komisia Švédsku a ČR ako prvým programy pre rozvoj vidieka na 2007-2013. Na Slovensku následne rezonovala kritika voči MP SR, že v rokovaniach mešká a farmári vyjadrili obavy, že o prostriedky prídu.
Poľnohospodárstvo 07-05-2007

Komisia chce zmeny v reforme cukru

Komisia navrhuje nové opatrenia reštrukturalizácie v sektore cukru. Výroba sa musí znižovať i naďalej, avšak o platby môžu žiadať už aj farmári priamo.
Poľnohospodárstvo 14-11-2006

Agrovišegrád

Ministri pôdohospodárstva regiónu hľadali spoločné pozície v rámci uplatňovania SPP.
Poľnohospodárstvo 14-11-2006

Vidiek: 2,5 mld. eur z fondov EÚ, vzrastú aj priame platby

Pre slovenský vidiek a pre agrosektor by sa malo v rokoch 2007-2013 vynaložiť viac ako 2,5 mld. eur, potvrdilo MP SR. Minister Jureňa informoval, že porastie aj priama platba na plochu.
Budúcnosť EÚ 02-10-2006

Eurofondy pre EÚ-vidiek na roky 2007-2013

V septembri 2006 sa Komisia dohodla a schválila alokácie jednotlivým členským krajinám na rozvoj poľnohospodásrtva a vidieka. Slovensko získa takmer 2 mld. eur v budúcom programovom období.
Regionálny rozvoj 16-06-2006

Verejná diskusia k novej vidieckej politike SR

Vidiecky parlament (VIPA) zverejnil dokument "Potreby slovenského vidieka na obdobie rokov 2007-2013", ktorý komplexne sumarizuje potreby a požiadavky slovenského vidieka. Pre jeho tvorbu boli využité podnety z verejných diskusií organizovaných po celom Slovensku a  odráža reálne potreby obyvateľov vidieka.
Ekonomika 14-06-2006

Parlament za prísnejšiu ochranu vôd

Parlament hlasoval za posilnenie štandardov EÚ na obmedzenie úrovní nitrátov a pesticídov v podzemnej vode, ktorá poskytuje Európanom dve tretiny pitnej vody.