TÉMA: podovody

Podnikanie 01-03-2007

Komisia bojuje proti cezhraničným podvodom

Európska komisia spustila celoeurópsku kampaň proti cezhraničným podvodom v podobe lotérií, falošných dovolenkových spolkov a spoločnostiam porušujúcim pravidlá pre ochranu spotrebiteľa.