TÉMA: podpora

Potravinárstvo 12-11-2015

Komisia predstavila novú podporu poľnohospodárskych produktov

Na propagáciu agrovýrobkov minie EÚ v nasledujúcich troch rokoch 108 miliónov eur. 13 nových programov sa zmeria na trhy v tretích krajinách, 20 podporí spotrebu na vnútornom trhu.
Veda a inovácie 02-04-2015

Americký kapitál podnietil vzostup európskych startupov

Veľa časť investícií z Európy aj zo Spojených štátov mieri do technologických startupov v Londýne.
Veda a inovácie 22-01-2015

Operačný program Výskum a inovácie má priniesť pracovné miesta

Z Európskeho fondu regionálneho pôjde na podporu vedy a výskumu viac ako 2,2 miliardy eur. Do roku 2020 sa vďaka tomu vytvorí vraj až 4000 nových pracovných miest.
Poľnohospodárstvo 14-11-2014

Ďalšie obchodné dohody môžu obmedziť vplyv ruského zákazu

Európski producenti, ktorých sa dotýka ruský zákaz dovozu potravín z EÚ, budú musieť nájsť nové trhy. Európska komisia by mohla pomôcť zrýchlením prebiehajúcich rokovaní s podobne zmýšľajúcimi obchodnými partnermi, hovorí Roxane Feller z potravinárskej konfederácie FoodDrinkEurope.
Podnikanie 29-07-2014

David Cameron sľúbil zastaviť zneužívanie sociálneho systému imigrantmi

Britská vláda plánuje zaviesť sériu opatrení, ktoré znížia príliv cudzincov do krajiny. Reaguje tak na silnejúce požiadavky voličov pred budúcoročnými voľbami.
Veda a inovácie 02-06-2014

Sám sebe pánom s pomocou EÚ

Takmer každý druhý človek by sa chcel stať v práci svojim vlastným pánom. Láka ich vidina osobnej nezávislosti, lepšieho príjmu a sloboda výberu pri mieste a času na prácu. EÚ poskytuje začínajúcim podnikateľom finančnú pomoc a nástroje, ktoré im pomáhajú rozbehnúť sa.
Sociálna politika 29-04-2014

Podpora v nezamestnanosti by mohla mať spoločné pravidlá aj výšku

V kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu znovu ožila aj myšlienka spoločnej celoeurópskej dávky v nezamestnanosti. Odborníci tvrdia, že toto opatrenie by mohlo znížiť dopady hospodárskej krízy a posilniť sociálne politiky únie.
Veda a inovácie 06-11-2012

APVV zverejnila novú výzvu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila 5. novembra novú výzvu na výskumnné projekty v celkovej hodnote 33 mil. eur. Výzva nemá žiadne vecné obmedzenia a zapojiť sa do nej môžu všetky výskumné inšitúcie.
Veda a inovácie 30-03-2012

Pastorek: Ak chceme vyčerpať eurofondy, potrebujeme veľké projekty

Predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek v relácii Slovenského rozhlasu „Z prvej ruky“, privítal rozhodnutie novej vlády viesť dialóg o programovom vyhlásení so sociálnymi partnermi, vrátane vedeckej obce. Vo vede chce klásť väčší dôraz na grantové financovanie, novelu zákona o verejnom obstarávaní, či budovanie vedeckých parkov.
Regionálny rozvoj 09-03-2012

Program „Náš vidiek“ vytvorí 827 pracovných miest

Do programu Úradu vlády s názvom „Náš vidiek“ sa zapojilo takmer 900 obcí alebo združení obcí. Hodnotiaca komisia z nich vybrala 130 žiadostí v sume 1 203 619 eur.
Ekonomika 27-10-2011

Merkelová presvedčila nemecký parlament

Nemecký parlament schválil plán na posilnenie eurovalu tesne pred včerajším summitom EÚ. Merkelová však Európu varovala, aby si nebola tak istá tým, že mier a prosperita sú niečo isté a nemenné.
Vzdelávanie 24-09-2010

Noc výskumníkov pomáha zlepšiť názor na slovenskú vedu

Slovensko by nemalo byť len montážnou dielňou Európy, ale malo by sa snažiť čoraz viac predávať aj ľudskú tvorivosť. Problémom je však naďalej otázka financovania a spoločenské postavenie vedy. Zhodli sa na tom odborníci v diskusii o stave vedy a výskumu na Slovensku.
Ekonomika 09-03-2010

Priemyselníci naliehajú na návrat k otvoreniu trhov a súťaže

Generálny riaditelia európskych nadnárodných priemyselných spoločností tvrdia, že hospodárska kríza narušila politiku štátnej pomoci v EÚ a vyzývajú Brusel k obnoveniu otvorených trhov. Konštatuje to nová správa o hospodárskej súťaži.
Ekonomika 10-08-2009

MMF: Finančná kríza svet doteraz stála 11,9 bilióna USD

Medzinárodný menový fond (MMF) odhaduje, že svetová kríza svet doteraz stála približne 11,9 bilióna USD, čo je pätina globálnej produkcie za rok.
Podnikanie 25-03-2009

Françoise Le Bailová: Podpora automobilkám, pomôže mikropodnikom

Investície členských štátov do hlavných priemyselných odvetví podporí menšie firmy a rovnako aj väčšie spoločnosti, povedala v rozhovore pre EurActiv Françoise Le Bailová, zástupkyňa riaditeľa generálneho riaditeľstva EK pre podnikanie a priemysel.
Regionálny rozvoj 10-03-2009

Európske regióny dostanú 105 mld. na zelené projekty

Európska komisia včera (9.3.) oznámila, že v rámci kohéznej politiky EÚ vyčlení pre európske regióny 105 mld. eur, ktoré budú určené na zelené projekty. Takýto nástroj má podporiť vytváranie nových udržateľných pracovných miest.
Daňová politika 22-10-2008

Nemecko pomôže priemyslu, no dane nezníži

Nemecká vláda možno budúci týždeň zverejní opatrenia na oživenie ekonomiky. Ostáva otvorené, či bude ich súčasťou aj znižovanie daní.
Ekonomika 06-10-2008

Automobilky v EÚ žiadajú podporu 40 miliárd eur

Európski výrobcovia automobilov vyzývajú Komisiu aby nasledovala USA a poskytla im miliardy eur v nízkoúrokových pôžičkách, ktoré im pomôžu vyvinúť environmentálne priaznivejšie autá za prijateľnejšiu cenu. Predaj áut v EÚ klesá.
18-09-2008

OP KaHR 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (KaHR – 31SP – 0802)

Podpora budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím je predmetom výzvy OP KaHR, v rámci ktorej sa môžu fyzické a právnické osoby do 16. januára 2009 uchádzať o NFP až vo výške 6 miliónov EUR.
Podnikanie 03-09-2008

Začínajúci podnikatelia môžu požiadať o príspevok

Malé firmy a živnostníci, ktorí nepodnikajú dlhšie ako tri roky a nesídlia v Bratislavskom samosprávnom kraji, môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Vybrané projekty budú podporené celkovou sumou 600 mil. Sk. Výzva je otvorená takmer do konca novembra.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
27-08-2008

SOP PS Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry CR (1112010-081)

Zabezpečiť rozvoj podnikania v cestovnom ruchu, zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regiónoch, kde existuje potenciál pre cestovný ruch je predmetom výzvy SOP Priemysel a služby, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 19. septembra 2008 uchádzať o NFP až vo výške 60 miliónov korún.
15-07-2008

OP KaHR 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (KaHR – 111DM – 0801) de minimis

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prijíma do 17. 10. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieshopnosť a hospodársky rast, zameraných na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov. V rámci výzvy, vyhlásenej 14. 7. 2008 sa môžu žiadatelia uchádzať o 1 000 mil. SKK.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.