TÉMA: podpory

Poľnohospodárstvo 16-12-2014

EÚ aj Slovensko plánujú omladenie v poľnohospodárstve

Iba 7,5 % európskych farmárov má menej ako 35 rokov. Politici sa zhodujú, že generačná obmena je na zachovanie konkurencieschopnosti nevyhnutná.
Podnikanie 15-01-2010

EÚ chce viac centier podpory malých podnikov po celom svete

Európska exekutíva chce vytvoriť sieť centier v rôznych krajinách sveta, ktoré by malým podnikom pomáhali prenikať na nové trhy. Brusel však dáva pozor, aby nestúpal na päty národným a súkromným organizáciám poskytujúcim podobné služby.
04-09-2008

OP ŽP 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (OPŽP-PO3-08-4)

Znižovaniu emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla a štúdiu dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 15. 01. 2009 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Vyčlenený rozpočet výzvy je 23 294 118 EUR.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
Vzdelávanie 11-07-2008

OPVaV:Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR(OPVaV/K/RKZ/NP/2008-1)

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo 30. 6. 2008 národný projekt v rámci OP VaV. Centrum vedecko-technických informácií SR sa môže uchádzať o 600 miliónov SKK do 29. 9. 2008.
Ekonomika 05-02-2007

EÚ kritizuje farmársku politiku USA

Komisia kritizovala návrh nového zákona USA o farmách, tvrdiac, že na prelomenie patu v svetových obchodných rokovaniach budú potrebné väčšie škrty podpory domácim poľnohospodárom.
Ekonomika 18-10-2006

Šéf WTO kritizuje plány EÚ, lebo „poškodzujú chudobných“

Šéf WTO varoval, že bilaterálne dohody by mohli odviesť pozornosť od pokusov dojednať globálnu dohodu a dodáva, že „všetko úsilie by malo byť zamerané na multilaterálnu dohodu“.