TÉMA: podvody

Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

Správa OECD sa venuje praktikám agresívneho daňového plánovania, predovšetkým schémam využívajúcim rozdiely v prístupoch k zdaňovaniu nástrojov, entít alebo transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami.
Vonkajšie vzťahy 07-03-2013

Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

Správa OECD sa venuje rizikám, ktoré pre daňové príjmy prináša elektronický obchod a elektronické platby.
Daňová politika 05-09-2008

Európsky parlament žiada účinnejší boj proti daňovým únikom

Európsky parlament dňa 2. septembra 2008 schválil Správu o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom. Vo svojom uznesení sa kriticky vyjadril k súčasnému stavu v oblasti daňových podvodov a únikov. Naliehavo vyzval Európsku komisiu, aby urýchlene prijala efektívne opatrenia na odhaľovanie, predchádzanie a zníženie počtu daňových podvodov, s ťažiskom na daň z pridanej hodnoty.