TÉMA: pohyb

Mobilita 07-11-2008

Voľný pohyb osôb v EÚ

Pre Slovensko ako jednu z nových členských krajín Európskej únie bolo otvorenie pracovného trhu členských štátov EÚ vítanou skutočnosťou, pretože občania SR majú právo byť ekonomicky činní na pracovných trhoch členských štátov EÚ od nášho vstupu do EÚ 1.5.2004. Táto ekonomická sloboda im zaručuje vykonávať prácu v členských štátoch EÚ, avšak za podmienok ustanovených členským štátom EÚ, na území ktorého budú prácu vykonávať.
Mobilita 20-02-2008

Analýza k voľnému pohybu pracovníkov v EÚ

Jedna z hlavných tém záujmu Slovenskej republiky od vstupu krajiny EÚ zostáva plnohodnotné uplatňovanie základnej slobody voľného pohybu osôb. SR zostáva v pozícii krajiny, ktorej občania čelia vo viacerých štátoch EÚ pracovným obmedzeniam.
06-12-2006

Koniec hraníc v EÚ

Otvorenie Schengenu by pre nás mohlo znamenať, že už nebudeme „druhoradými“ občanmi únie.
Ekonomika 19-05-2005

Liberalizace služeb v EU – současná diskuse

Kontroverzný návrh smernice o službách vyvolal búrlivú verejnú diskusiu v celej Európe. Tzv. „Bolkesteinova smernica“ mala byť nástrojom na odstránenie pretrvávajúcich prekážok na poli voľného pohybu služieb. Ide o sociálny dumping, ako namietajú jej odporcovia so „starých“ členských štátov EÚ?