TÉMA: poistenie

Sociálna politika 16-09-2014

Úrazové poistenie: Zdroj napätia na trhu práce?

Úrazové poistenie hľadá na Slovensku svoje nové nastavenie. Problematické sú podľa expertov najmä posudzovanie zavinenia pracovného úrazu poškodeným a posudzovanie znižovania pracovnej schopnosti.
Energetika 05-08-2013

EK konzultuje poistenie a odškodnenie pri nehodách jadrových elektrární

Brusel spustil konzultáciu ako by bolo možné zlepšiť situáciu potenciálnych obetí jadrovej nehody v Európe v rámci kompetencií EÚ. Komisia zbiera názory na potrebu spoločných pravidiel na úrovni EÚ v otázke poistenia a kompenzácie za jadrové nehody v EÚ.

EK spustila webstránku “Európa pre pacientov”

Nová kampaň má podporiť záujem verejnosti o zdravotnícke inicatívy Európskej únie.
Slovensko v EP 08-09-2008

Poslanci o poistení motorových vozidiel v EÚ

Aj s poisteným autom majú občania EÚ často na území iného členského štátu problémy. Motoristom by mala uľahčiť život sieť likvidačných zástupcov. Informácie o nej by mali vodiči dostať od poisťovne pri uzatváraní zmlúv.
Budúcnosť EÚ 28-01-2008

Cezhraničná zdravotná starostlivosť – úloha pre novú Komisiu?

Európska komisia sa vraj snaží oddialiť predloženie návrhu smernice o cezhraničných zdravotníckych službách až do vymenovania novej Komisie, hovorí zdroj EurActiv-u. Údajne sa chce vyhnúť politicky citlivej otázke v dobe prebiehajúcej ratifikácie novej zmluvy EÚ.
Podnikanie 10-07-2007

Komisia má v úmysle reorganizovať poisťovací sektor

Komisia predstavila 10. júla novú smernicu pod názvom Solvency II. („platobná schopnosť“), ktorá má za cieľ reorganizáciu pravidiel EÚ pre poisťovací sektor. Nová smernica by mala znížiť výšku potrebného kapitálu pre veľké poisťovacie spoločnosti a zaviesť nové kontrolné opatrenia.
Mobilita 03-05-2007

Európsky preukaz zdravotného poistenia už bezplatne

Ministerstvo zdravotníctva ruší od 1. mája 2007 poplatok za vydávanie EPZP.
Podnikanie 25-01-2007

EÚ sa zamerala na poisťovne

Podľa správy Komisie poisťovne pravdepodobne uvaľujú na zákazníkov príliš vysoké poplatky. Poisťovniam hrozí protimonopolné vyšetrovanie.