TÉMA: pokrok

Veda a inovácie 18-09-2015

Noc výskumníkov presvedčí, že veda je budúcnosťou Slovenska

Každoročný festival vedy ponúkne zaujímavé prednášky zo širokého spektra ľudského bádania. EurActiv.sk prináša pohľad na program v stredoslovenských mestách.
28-06-2007

Bulharsko a Rumunsko: problémy s korupciou a s reformou súdnictva

Dvaja najnovší členovia EÚ unikli vynárajúcej sa hrozbe sankcionovania za to, že podľa hodnotiaceho posudku EÚ nespravili dostatočný pokrok v reforme súdnictva a v boji proti korupcii.
Veda a inovácie 26-10-2006

Lisabonská agenda: konečne na dobrej ceste?

Komisia 26. októbra zverejnila svoje predbežné hodnotenie obnovenej stratégie pre rast a pracovné miesta. Konečná verzia hodnotenia pokroku, dosiahnutom tento rok, bude zverejnená neskôr v decembri.
Vonkajšie vzťahy 31-07-2006

Turecko: pokrok v tieni výziev

Podľa nedávno uverejnenej expertízy by Turecko malo vyvinúť Národný lisabonský reformný program. Ostatné reformy by sa mali zamerať na riešenie problémov zamestnávania žien a práv odborov.
Vonkajšie vzťahy 21-07-2006

Ankara: Turci začínajú byť antieurópski

Turecký minister zahraničných vecí Abdullah Gul varuje EÚ pred hroziacim šírením protizápadných nálad medzi svojimi krajanmi, spôsobenými váhavosťou EÚ v otázke členstva Ankary v Únii, ako aj v dôsledku prístupu USA na strednom Východe.
Vonkajšie vzťahy 21-06-2006

Parlament: Turecko pokročilo, no musí ešte pridať

Komisár Rehn vo svojom prejave v Európskom parlamente vyzval na zrušenie obmedzení obchodu so severoceprskou komunitou zo strany EÚ, zatiaľ čo spravodajca Parlamentu Camiel Eurlings vyzval Turecko, aby uznalo Cyprus.
Veda a inovácie 19-05-2006

Vzdelanie a Lisabon – nenaplnené ciele

Správa Komisie ukazuje, že členské štáty musia vystupňovať svoje úsilie, aby dosiahli lisabonské ciele v oblasti vzdelávania. Centrálne kritériá ukazujú žiadny alebo len veľmi skromný pokrok od roku 2000.
Veda a inovácie 29-03-2006

Málo ambiciózne ciele vo vede a výskume

Závery jarného summitu ukazujú premenlivosť v ambíciách jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o spoločne odsúhlasený barcelonský cieľ zvýšiť do roku 2010 mieru investovania do výskumu na úroveň 3% HDP.