TÉMA: pokrokové

Slovensko v EP 16-07-2007

Keď etika prehráva

Pre Famille Chrétienne Miroslav Mikolášik (EPP-ED) ozrejmoval svoje dôvody pre etické návrhy v legislatíve o pokrokových liečebných postupoch schvaľovaných nedávno v EP.
Slovensko v EP 27-04-2007

Etika a výskum: koniec drámy v EP

Európska únia ponechá etické posudzovanie využitia kmeňových buniek na členských štátoch. Europoslanci 25. apríla po búrlivých diskusiách schválili v prvom čítaní nariadenie o pokrokových liečebných terapiách, ktoré má zosúladiť postupy v tejto oblasti v rámci EÚ.
Slovensko v EP 25-04-2007

Zvada kvôli etickým aspektom génovej terapie

Aliancia niektorých stredo-pravých a zelených poslancov trvá na tom, aby boli do textu navrhovaného nariadenia o génovej terapii zakomponované prvky etickej záruky. Stoja tak v opozícii voči kompromisnému legislatívnemu balíčku schválenému Komisiou, Radou, farmaceutickým priemyslom a organizáciami pacientov.
Slovensko v EP 20-04-2007

Kam postúpia pokrokové liečebné postupy?

Parlament bude mať budúci týždeň plné ruky práce počas pléna. Agenda sa dotkne aj zdravotníckeho sektora.
Slovensko v EP 04-04-2007

Únia si nerozumie ohľadne pokrokových liečebných postupov

29. marca zasadol neformálny trialóg k návrhu legislatívy o pokrokových postupoch nateraz naposledy, nakoľko sa prejavili „hlboké názorové rozdiely medzi postojmi spravodajcu EP a pozíciou Európskej rady a Európskej komisie“.
Skupina EPP / EĽS 01-02-2007

Patrí etika a génová terapia do pléna EP?

Na programe plenárneho zasadnutia EP v marci je aj hlasovanie o etických otázkach v pokrokových liečebných postupov. Poslanci vo výbore pre ŽP boli proti.
Slovensko v EP 16-05-2006

V Parlamente o pokrokových liečebných postupoch

V Európskom parlamente sa 11. mája 2006 uskutočnilo vypočutie na tému pokrokových liečebných postupov, ktoré je krokom k prijatiu novej európskej legislatívy v oblasti tkanivového inžinierstva.