TÉMA: politická participácia

Ekonomika 26-10-2020

Otvorené regióny a mestá

PDF na stiahnutie  

Siahajú slovenské samosprávy po participatívnom spôsobe správy vecí verejných? Reflektujú na potreby špecifických skupín v záujme zvyšovania kvality života?
Rovnosť šancí 26-06-2006

Zastúpenie žien v novozvolených parlamentoch

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty s podtitulom „Slovensko sa priblížilo k európskemu priemeru, Česko zaostáva" porovnáva volebné výsledky na Slovensku a v susedných Čechách z hľadiska zastúpenia žien v nových parlamentoch.
Rovnosť šancí 01-06-2006

Kandidátne listiny politických strán do volieb NR SR 2006 z rodového hľadiska

Analýza je súčasťou pripravovanej širšej štúdie analyzujúcej kandidátne listiny politických subjektov do volieb do Národnej rady SR 17. júna 2006 z hľadiska mechanizmov, napomáhajúcich politickej participácii žien.