TÉMA: politicke strany

Slovensko v EP 11-06-2004

Európska integrácia alebo ignorácia? Nezáujem slovenských politických strán a politikov o európsku diskusiu

Príspevok analyzuje vnímanie EÚ zo strany slovenskej verejnosti a politických strán v súvislosti s kampaňou k voľbám do Európskeho parlamentu. Porovnáva priority jednotlivých strán a načrtáva možné deliace čiary, ktoré sa môž objaviť medzi slovenskými politickými stranami na pôde EP, ako aj priestor pre vytváranie konsenzu.
Európa dnes 08-04-2004

Česko: do eurovolieb 31 strán

Analýza sa zaoberá prípravou politických strán v ČR na voľby do Európskeho parlamentu po uzavretí kandidátnych listín.
Rovnosť šancí 10-09-2003

Rómovia ako téma politických strán

Analýza sa zaoberá prístupom slovenských politických strán k rómskej problematike.