TÉMA: politika

Budúcnosť EÚ 02-10-2014

Keď jedna ruka dáva a druhá berie viac

O nesúlade politík EÚ pre rozvoj pútavým spôsobom informuje o brožúra, ktorú vydala slovenská Platfroma mimovládnych rozvojových organizácií.
Budúcnosť EÚ 09-01-2013

Predsedníctvo je hlavne o nás

Cyperské predsedníctvo ponúka viacero praktických ilustrácií toho, ako sa menia postavenia a úlohy rotujúceho predsedníctva v Európskej únii. O tom, čo tieto zmeny znemenajú pre Slovensko, píše Vladimír Bilčík.
Veda a inovácie 02-06-2012

Inovatívne orientácie v sociálnej politike: Perspektíva sociálnej inklúzie

Publikácia hodnotí potenciál konceptu sociálnej inklúzie na posilnenie inovatívnych momentov v sociálnej politike.
Podnikanie 16-02-2012

Neštandardné pracovné úväzky v čase krízy

Nútené živnosti, dohoda o vykonaní práce, či dohoda o pracovnej činnosti sú na Slovensku najčastejšími formami neštandardných pracovných úväzkov. V čase krízy ich počet stúpa, sú totiž pre zamestnávateľov jedným zo spôsobov, ako ušetriť. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu o prekérnej práci.
Vzdelávanie 18-01-2012

Ako sa rodí liek?

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností vydala ešte v roku 2009 publikáciu Ako sa rodí liek? Jej ambícou je nájsť odpovede na najčastejšie otázky, kladené odbornou, ale najmä laickou verejnosťou.
Sociálna politika 03-01-2012

Apel na zmeny v migračnej politike EÚ

Štúdia „EÚ a migrácia : výzva k akcii“, ktorú vydalo Centrum pre Európsku reformu, apeluje na Európsku úniu k väčšej aktivite v oblasti migračnej politiky.
Ekonomika 18-08-2011

Sú dni kapitalizmu spočítané?

Obrovská nestálosť a prudká korekcia cien akcií, ktorá dnes dopadá na globálne finančné trhy ukazuje, že väčšina vyspelých ekonomík je na pokraji recesie s dvoma prepadmi.
Ekonomika 20-01-2011

Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Nová publikácia ASPEKTU študuje rodové dôsledky ekonomickej krízy na Slovensku.
Vonkajšie vzťahy 09-11-2010

Reštart alebo time-out?

Prezident USA Barack Obama mal pri ohlásení potreby reštartu v rusko-amerických vzťahoch na mysli predovšetkým potrebu získať spojencov pri plnení úlohy USA ako zodpovedného svetového lídra.

Očakávania a realita Východného partnerstva

EÚ prostredníctvom Východného partnerstva (VP) ponúkla pred rokom šiestim bývalým sovietskym krajinám veľa. Ak budú ochotné a schopné využiť ponúknuté nástroje, môžu sa tieto štáty stať súčasťou jednotného európskeho priestoru so slobodným pohybom tovaru, kapitálu, služieb a osôb.

Nová hra so starými pravidlami

Analýza sa venuje situácii vo vzťahoch Ruska a NATO v ostatnom období po poslednom rozšírení NATO.

Česká zahraničná politika – perspektívy zmien po voľbách 2010

Spoločná analýza EUROPEUM a Asiciácie pre medzinárodné otázky, ktorá analyzuje podobu zahraničnej politiky novej českej vlády.

Moderné prístupy k diplomatickému remeslu

Adaptácia tradičnej diplomacie na realitu globalizovaného sveta nie je len jednou z možností pre vedenie rezortu zahraničia, ale naliehavou nevyhnutnosťou.

Aj zlý sused je sused

Zahraničná politika každého štátu je zložitý organizmus, ovplyvnený zámermi, záujmami, hodnotovou orientáciou rôznych domácich i medzinárodných „hráčov“, inými závislými a nezávislými premennými ako aj ich veľmi intenzívnym a komplexným vzájomným pôsobením.

Analýza programových dokumentov vybraných politických strán v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky

Analýza programových dokumentov a cieľov vybraných politických strán (ĽS-HZDS, KDH, Most-Híd, SaS, SDKÚ-DS, SMER-SD, SMK-MKP, SNS) v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Hlavné témy, na ktoré sa autorský kolektív zameriaval, sú postoje k EÚ, NATO, regionálne-stredoeurópske vzťahy, USA, Rusko a ďalší globálni aktéri, otázky “tvrdej” aj “mäkkej” bezpečnosti, vrátane energetickej bezpečnosti.

Kodanské riešenia

V decembri 2009 sa v Kodani stretli delegáti zo 193 štátov a veľký počet ďalších účastníkov z mimovládnych organizácií a rôznych združení. Nemalou skupinou boli aj tzv. skeptici (popierači) klimatickej zmeny spôsobenej ľudskou činnosťou, ktorí považujú za hlavnú príčinu všetkých klimatických zmien iba prirodzené faktory.

Zahraničná politika na Slovensku alebo Orlie vajcia pod slepačími krídlami

Nežná zmena v roku 1989 znamenala možnosť začať uzdravovací proces z nákazlivej a zdĺhavej choroby totalitarizmu aj na našom území

Nové Rusko medzi Hitlerom a Stalinom

Podľa zopár nedávnych prieskumov verejnej mienky v Rusku sa ukázalo, že veľká časť mladých ľudí vo veku 18-24 rokov má len veľmi malé vedomosti o udalostiach z obdobia roku 1939.

Politika zmeny klímy SR – jej východiská a ciele

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Zdravotníctvo 02-11-2009

Zdravotnícka politika: Výzvy a perspektívy v Európe

Poslanec EP Miroslav Mikolášik hovorí o zdravotnej politike EÚ, hlavných výzvach a aktivitách Únie v oblasti verejného zdravia. Príspevok odznel na medzinárodnej konferencii Health Policy: Challenges and Perspectives in Europe, ktorá bola súčasťou druhej fázy projektu Konzultácií s európskymi občanmi.

Východné partnerstvo: čo prináša a na čo zabúda

Bývalý podpredseda českej vlády Alexander Vondra sa úprimne poďakoval zástupcovi generálneho riaditeľa Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy Huguesovi Mingarellimu za mimoriadne kvalitný dokument, ktorý komisia zverejnila 3. decembra 2008. Išlo o novú ponuku EÚ šiestim východoeurópskym krajinám v rámci iniciatívy Východné partnerstvo.

Veľké očakávania: české predsedníctvo a západný Balkán

Vyhlásením integrácie západného Balkánu do čoraz komplikovanejšej Únie za jednu zo svojich priorít si české predsedníctvo možno nechtiac naložilo na chrbát bremeno, ktoré nevyhnutne nepotrebovalo.
Kultúra a médiá 08-10-2009

Do čoho by štát nemal vstupovať

Začiatkom októbra 2008, keď sa svet zvíjal vo finančnej kríze, vojne v Južnom Osetsku a v mnohom inom, ukrajinských televíznych novinárov pozvali do parlamentu na diskusiu o údajne nadmernom negativizme v spravodajstve.
Energetika 05-10-2009

Nabucco – energetická hra alebo kto z koho?

Nabucco nie je len známa Verdiho opera, ale aj názov projektu transkontinentálneho plynovodu, ktorý si kladie za cieľ priviesť do srdca Európy zemný plyn z kaspickej oblasti a Strednej Ázie. Realizáciou tohto projektu by sa aspoň čiastočne znížila závislosť Európy, najmä jej postkomunistickej časti, od dodávok ruského zemného plynu.