TÉMA: poll

Prieskum: Obyvatelia krajín V4 podporujú klimatické ciele 2030

V krajinách Vyšehradskej štvorky je výrazná verejná podpora záväzných cieľov pre rok 2030 prekvapením. Vo všeobecnosti sú vnímané ako neschopné aktívne prijímať požadované opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.

Prieskum: Rusko najväčšou hrozbou pre Európu

Po augustových udalostiach v Gruzínsku sa Rusko stalo v očiach Európanov najväčšou hrozbou pre bezpečnosť. Predbehlo tak Irán, Severnú Kóreu, Irak, Čínu a USA. K takýmto záverom prišiel prieskum denníka Financial Times.
Vonkajšie vzťahy 15-08-2007

Británia vnímaná ako najbližší spojenec USA

Spoločnosť Harris Interactive realizovala v júli prieskum verejnej mienky, kde zisťovala postavenie krajín v očiach Američanov na škále spojenec – nepriateľ.
Budúcnosť EÚ 23-03-2007

Pozitívne vnímanie EÚ svetovou verejnosťou

Väčšina obyvateľov 24 z 27 skúmaných krajín z celého sveta je toho názoru, že EÚ hrá vo svete konštruktívnu rolu. Z prieskumu verejnej mienky, ktorý robilo BBC World Service, taktiež vyplýva, že väčšina obyvateľov je za to, aby bola EÚ vo svete vplyvnejším hráčom ako sú USA.
Budúcnosť EÚ 19-03-2007

Život 44% Európanov sa po pristúpení k EÚ údajne zhoršil

Pred blížiacim sa 50. výročím podpisu Rímskych zmlúv narastá medzi Európanmi pocit nespokojnosti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil britský denník Financial Times v spolupráci s americkou agentúrou Harris Poll.