TÉMA: poľnohodpospodárstvo

Pokles biodiverzity sťaží adaptáciu na zmenu klímy

Kľúčové bude nájsť kompromis medzi ochranou prírody, ktorú presadzuje Európska komisia v rámci Stratégie EÚ pre biodiverzitu a záujmami majiteľov pozemkov v chránených územiach.
Gabriela Matečná, nekalé obchodné praktiky
Potravinárstvo 13-12-2016

Nekalým obchodom v agrosektore má byť koniec

Ministri jednohlasne schválili posilnenie postavenia poľnohospodára v potravinársko-dodávateľskom reťazci a postoj k nekalým obchodným praktikám, uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.
Sociálna politika 27-03-2009

Potraviny pre chudobných v EÚ poskytne aj Slovensko

Bratislava sa po prvýkrát zapojí do programu, ktorý distribuuje nadbytočnú poľnohospodársku produkciu EÚ najodkázanejším ľudom. Európsky parlament odporučil včera pokračovať v programe i jeho ďalšie financovanie z rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.