TÉMA: pomoc

Slovenská rozvojová spolupráca v roku 2014

MVRO kompexne mapuje slovenskú rozvojovú pomoc za uplynulý rok.
Vonkajšie vzťahy 12-08-2011

Somálsko- budúcnosť po hladomore

Zo stránok novín na nás každý deň hľadia hladujúce deti s doširoka otvorenými očami a nemou prosbou. Somálsko je opäť na po kraji humanitárnej katastrofy, v tomto čase najväčšej na svete. Keď sme v minulých týždňoch navštívili región, boli sme nielen šokovaní utrpením, ale aj dojatí odolnosťou Somálcov tvárou v tvár tej najväčšej biede, akú si možno predstaviť.

Instituce Evropské unie a politika rozvojové pomoci

Autor analyzuje rozvojovú politiku Európskej únie, ktorá e v súčasnosti najštedrejším multilaterálnym donorom rozvojovej pomoci. Ukazuje tiež, v ktorých oblastiach by mohla túto politiku zefektívniť jej pripravovaná reforma.