TÉMA: pomoci

Ekonomika 21-04-2009

Britom neschopným splácať hypotéky pomôže vláda

Európska komisia dala zelenú britskému plánu, ktorý dlžníkom umožní, aby odložili splácanie svojich istín. Týmto opatrením sa vláda snaží zabrániť tomu, aby rodiny stratili strechu nad hlavou pre hospodársku krízu.
Podnikanie 19-02-2007

Regionálna investičná pomoc zmenená

Od 1. januára 2007 platia pre SR nové usmernenia EK pre národnú regionálnu pomoc vrátane novej mapy investičnej pomoci počas rokov 2007-2013.