TÉMA: porodnost

Vonkajšie vzťahy 13-01-2011

Riešenia udržateľnosti: osobné kvóty CO2 a daň Robina Hooda

OSN sa pripravuje na Konferenciu o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v brazílskom Rio de Janeiro. Na prípravnom stretnutí v New Yorku zazneli viaceré návrhy ako znížiť globálnu spotrebu, napríklad zavedením osobných uhlíkových kvót, dane Robina Hooda a kontrolou pôrodnosti.
Európa 2020 19-02-2010

Lieky proti starnutiu?

Autor skúma možnosti vyváženia demografických zmien vo vyspelých krajinách - starnutia obyvateľstva - a ich ekonomických dôsledkov.
Sociálna politika 17-12-2008

Takmer pol miliardy Európanov

Podľa odhadov Eurostatu bude mať EÚ k 1.1. 2009 takmer pol miliardy obyvateľov. Populácia Únie v roku 2008 rástla, z väčšej miery vďaka imigrácii.
Sociálna politika 26-11-2008

„Family friendly jobs“ odpoveďou na nízku pôrodnosť

Berlínsky inštitút pre populáciu a rozvoj vydal správu, v ktorej vyzval štáty EÚ na zosúladenie rodinného a pracovného života. Nízku mieru pôrodnosti sa rozhodla riešiť aj slovenská vláda – prostredníctvom jednorazových sociálnych príspevkov pri narodení prvých troch detí.
Ekonomika 12-03-2007

Európskej ekonomike sa darí

Podľa posledných štatistík Eurostatu o stave európskej ekonomiky sa ekonomické ukazovatele ako nezamestnanosť či inflácia vyvíjajú priaznivo.
Slovensko v EP 25-08-2006

Európa starne

Európu kvôli jej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čakajú veľké ekonomické problémy v súvislosti s udržateľnosťou penzijných systémov a zdravotnej starostlivosti.