TÉMA: portugalsko

Budúcnosť EÚ 23-06-2011

Hospodárske riadenie, ktoré EÚ potrebuje

Z európskej finančnej krízy plynú dve poučenia. Za prvé, akonáhle sa jednotná mena dostane pod tlak, ničím sa nedá nahradiť rýchla a koordinovanú akcia. Za druhé sú všetky krajiny eurozóny na jednej lodi. Ak sa v nej objaví diera, utopia sa všetci.
Ekonomika 17-05-2011

Pôžička a modlitba

Krajiny kolektívne označované ako PIIGS – Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko – čoraz viac ťaží neudržateľná miera verejného a súkromného zadlženia. Niektoré z najviac postihnutých – Portugalsko, Írsko a Grécko – zaznamenali v posledných týždňoch strmý nárast svojich nákladov na úvery, a to i potom, čo strata prístupu na trhy viedla k sanáciám financovaných Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom. Náklady rastú aj v prípade Španielska.
Ekonomika 10-02-2010

Kvôli gréckemu bremenu si niektoré prasce nezalietajú

Spojením krajín s finančnými problémami do jednej skupiny PIGS (Portugalsko, Írsko, Grécko, Španielsko) môžeme prehliadnuť kľúčový indikátor domácich úspor, píše riaditeľ CEPS Daniel Gros.
Európa dnes 19-05-2005

Volební triumf portugalských socialistů

Autor skúma výsledok nedávnych parlamentných volieb v Portugalsku a príčiny nebývalého vzostupu ľavicových strán v krajine.