TÉMA: posilnená spolupráca

Budúcnosť EÚ 26-01-2005

Začiatok konca alebo koniec začiatku? – Posilnená spolupráca v Ústavnej zmluve

Autori hodnotia zmeny, zakotvené Ústavnou zmluvou v oblasti „posilnenej spolupráce“ a zvažujú, či a do akej miery existuje v Európe politická vôľa k využitiu nových možností, vytvorených Ústavou.