TÉMA: postihnutie

Rovnosť šancí 04-05-2016

Weby úradov sa sprístupnia pre postihnutých

Výhody jednotného digitálneho trhu pocítia aj postihnutí občania. EÚ to plánuje zabezpečiť nastavením minimálnych pravidiel.
Slovensko v EP 11-03-2015

Europoslanec hostil podujatie o Downovom syndróme

Európa môže hrať kľúčovú úlohu v urýchlení vývoja liečby Downovho syndrómu, hovorí slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.

Webové stránky verejných inštitúcií majú byť prístupnejšie

Európska komisia sa rozhodla zjednodušiť prístup k niektorým verejným internetovým službám. Pomôcť to má najmä občanom so zdravotným postihnutím a starším ľuďom.
Sociálna politika 11-07-2012

Správa o inkluzívnom vzdelávaní zabúda na Slovensko

Deťom s osobitnými potrebami a dospelým so zdravotným postihnutím sa v EÚ ešte stále nedostáva náležité vzdelanie. To je záver správy vypracovanej pre EK. V reprezentatívnych tabuľkách štúdie by ste ale Slovensko hľadali márne.
Sociálna politika 17-11-2010

Európska stratégia pomôže 80 miliónom postihnutých

Približne 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím často naráža na prekážky v prípade, že sa chcú zapojiť do spoločnosti a ekonomiky. Európska komisia zverejnila novú desaťročnú stratégiu, ktorá by im mala pomôcť.
Sociálna politika 28-04-2010

Zdravotné postihnutie a riziko chudoby. Spoločná realita.

Kým budeme mať nízky prah emočnej inteligencie, nikam sa nepohneme. Zdravotne postihnutí ľudia nie len, že sú ohrození chudobou, sú ohrození bezdomovectvom, zaznelo na diskusnom fóre Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.
Slovensko v EP 27-11-2008

Integrácia ľudí s postihnutím je stále výzvou

V EÚ je 50 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím, čiže asi 10 % jej populácie. Rodiny s detmi, ktoré sa narodili s vrodenou vývojovou chybou stále i na Slovensku čelia prekážkam.

Informačné technológie zvyšujú kvalitu života seniorov

EÚ bude prostredníctvom informačných a komunikačných technológií zvyšovať kvalitu života starších a zdravotne postihnutých občanov. Slovensko sa k tomuto projektu zatiaľ nepripojí.