TÉMA: potenciál

Veda a inovácie 14-05-2012

Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.
Vzdelávanie 24-04-2008

História fotovoltiky v Československu, rozvoj a potenciál FV v Európe

Prednáška o histórii a súčasných trendoch fotovoltiky sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita